Том 11, № 3-4 (2011)

Зміст

Авіоніка та машинознавство

СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА І ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУЧАСНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН PDF
О. Тамаргазін, І. Ліннік 5-8
ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ НА БАЗІ CAD/CAM-СИСТЕМ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ PDF
А. Гуцал, С. Дубровський, М. Ковешніков, Я. Петрук, В. Рубаненко 9-14
ПУЛЬСАЦІЇ ШВИДКОСТІ ТА ТИСКУ ВСЕРЕДИНІ ПІВСФЕРИЧНОЇ ЛУНКИ PDF
В. Воскобійник, А. Воскобійник 15-20
ГАЗОДИНАМІЧНА ДІЯ НА ПОТІК ПОВІТРЯ В РЕШІТЦІ АЕРОДИНАМІЧНИХ ПРОФІЛІВ PDF
І. Ластівка 21-25
КАСКАДНА МОДЕЛЬ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ, ЩО ВРАХОВУЄ ЯВИЩЕ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПРОМЕНІВ PDF
О. Голубничий, М. Тронь 26-29

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

АКУСТИЧНА ЕМІСІЯ ПІД ЧАС ВИПРОБУВАНЬ ПАР ТЕРТЯ З ПОКРИТТЯМ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ PDF
С. Філоненко, О. Космач 30-34
АСИМПТОТИЧНІ ОЦІНКИ ЛОГАРИФМІЧНОЇ ЩІЛЬНОСТІ РОЗРЯДНИХ ПОЛІВ СИСТЕМ ЧИСЛЕННЯ ІЗ ДВІЙКОВИМ АЛФАВІТОМ PDF
А. Білецький 35-38
МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ БЕЗЕТА- ЛОННОЇ ДІАГНОСТИКИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
В. Єременко, А. Переїденко, П. Шегедін 39-44
МЕТОД ІНВАРІАНТІВ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ЗАДАЧАХ КЕРУВАННЯ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ФОРМУЛИ ІТО–ВЕНТЦЕЛЯ. СТОХАСТИЧНИЙ ПЕРШИЙ ІНТЕГРАЛ PDF
В. Дубко 45-49
АВТОМАТИЗАЦІЯ В СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ PDF
А. Краснопольський, П. Луцько 50-54
ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ПАНЕЛЬНИХ АНТЕН PDF
Л. Ільницький, О. Щербина, Д. Михайлішен 55-58
ОЦІНКА ЧАСТОТИ ДИСКРЕТНО-ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОГО СИГНАЛУ PDF
Д. Дем'яник 59-63

Інформаційна безпека

ДЕКОДУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ТРАНСФОРМАНТ ЗОБРАЖЕНЬ У ДВОРІВНЕВОМУ ПОЛІАДИЧНОМУ ПРОСТОРІ PDF
В. Бараннік, П. Гуржій, А. Ширяєв 64-67
МЕТОДОЛОГІЯ СТИСКАННЯ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ У КРИПТОГРАФІЧНИХ СИСТЕМАХ PDF
V. Barannik, S. Sidchenko, V. Larin 68-71
КОНТРОЛЬ ТА ПОНОВЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОДУ УМОВНИХ ЛИШКІВ PDF
В. Василенко 72-74

Системи управління

ДІАГНОСТУВАННЯ АЕРОДИНАМІЧНОГО СТАНУ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
В. Казак, Д. Шевчук 75-81
СИНТЕЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕНЕРГІЄЮ ЕЛЕКТРОДВИГУНА БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ PDF
В. Казак, О. Горбач 82-86

Екологія

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ УРАНОВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЮ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Т. Дудар, Ю. Маслова, М. Савицька, С. Бугера 87-92

Природничі науки

ЕЛЕКТРИЧНІ І ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТУ LaNi5 З ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОТРУБКАМИ PDF
М. Нищенко, Г. Приходько, М. Шевченко, А. Дубовий, Г. Михайлова, Б. Ковальчук, Ю. Бозбей, Д. Азнакаєва, В. Московка 93-98
ХВИЛЬОВИЙ СКІН-ЕФЕКТ В АНІЗОТРОПНОМУ МАГНІТОДІЕЛЕКТРИКУ PDF
В. Чемерис, І. Бородій 99-104
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ БЕЗПЕКИ ПРИ ТРАНСІЛЮМІНАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ НАНОСИСТЕМ ОКА PDF
А. Запорожець, І. Плюто, О. Замурняк, Н. Тяжка, Г. Панасенко, Я. Тіницька 105-109


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ