Том 9, № 1-2 (2011)

Зміст

Авіоніка та машинознавство

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ХАРАКТЕРИСТИК ДОВГОТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ ЖАРОМІЦНИХ МАТЕРІАЛІВ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ PDF
М. Кулик, О. Кучер, М. Ковешніков, С. Дубровський, Я. Петрук 5-12
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВІАКОМПАНІЇ PDF
О. Кучер, П. Власенко 13-19
АНАЛІЗ СВІТОВОГО РИНКУ ВЕРТОЛЬОТІВ І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ PDF
В. Казак, А. Огир 20-23
КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН PDF
A. Tamargazin, I. Linnik 24-27
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ВІДМІННОЇ ФАЗИ ТА МЕТОДІВ ДИНАМІЧНОГО ФОКУСУВАННЯ У ВИЗНАЧЕННІ ПАРАМЕТРІВ БРУТАЛЬНОСТІ ПОВЕРХНІ. PDF
K. Kunce, N. Modler, O. Stelmakh, O. Sofronov, V. Dugan 28-31
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
О. Тамаргазін, І. Ліннік, М. Олег 32-36
РОЗРОБКА СИСТЕМНИХ МОДЕЛЕЙ, ЯК ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
О. Тамаргазін, Т. Крамаренко 37-39
ЗВ’ЯЗОК ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОБОЧОЇ РІДИНИ ГІДРОНІКОЙЛ FH-51 З КІНЕТИКОЮ ХІМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЇЇ ВУГЛЕВОДНЕВОГО СКЛАДУ PDF
О. Кузнєцова, Ж. Нетреба, А. Соловйов 40-44

Аеронавігаційні системи

СТРУКТУРУВАННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ РАДІОЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ НАВІГАЦІЇ І ПРИЗЕМЛЕННЯ ВЕРТОЛЬОТІВ PDF
Ya. Kondrashov, T. Fialkina, O. Ryabets 45-47
АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ АЛГОРИТМІВ ОЦІНКИ ПОЛОЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА ПРИ ПІДХОДІ ТА ПОСАДКОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Ya. Kondrashov, T. Fialkina, O. Ryabets 48-53
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ ДАНИХ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИ КОРЕЛЬОВАНИХ СПОСТЕРЕЖЕННЯХ У ВИПАДКУ ГАУССОВСЬКИХ ЩІЛЬНОСТЕЙ PDF
О. Слюняєв 54-57

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ АЕРОПЛАТФОРМ PDF
О. Лисенко, П. Кірчу, С. Валуйський 58-63
МОДЕЛЬ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ СЕССІЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ OLAP PDF
О. Труш, Т. Чабан 64-68

Інформаційна безпека

МЕТОД СТИСНЕННЯ HH-КВАДРАТУРИ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНОГО ЗОБРАЖЕННЯ НА ОСНОВІ ПОЛІАДИЧНОГО КОДУВАННЯ PDF
В. Бараннік, А. Ширяєв, П. Гуржий 69-72
МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ОПЕРАТИВНОСТІ МАСКУВАННЯ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ У ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ ТА СИСТЕМАХ ОЗБРОЄННЯ PDF
С. Сідченко 73-77
ОБҐРУНТУВАННЯ ДЕКОДОВАНОЇ СТІЙКОСТІ ДВОВИМІРНИХ ПОЛІАДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ПОМИЛКОВИХ ПІДСТАВАХ PDF
В. Ларін 77-80
РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ WEB-ДОДАТКА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ PA-DSS PDF
О. Чолишкіна, Г. Гончар 81-87

Системи управління

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ PDF
О. Самков, Т. Крамаренко, Р. Калакура, А. Кобулей 88-91
МЕТОД ІНВАРІАНТІВ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДО ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. IНТЕГРАЛЬНI IНВАРIАНТИ СТОХАСТИЧНИХ ПРОЦЕСIВ PDF
В. Дубко 91-97

Енергетика

ОЦІНКА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МЕТОДОМ ПОБУДОВИ КОГНІТИВНИХ КАРТ PDF
В. Казак, К. Ковбій, Я. Панченко 97-101
МЕТОДИ ВИБОРУ ЗРАЗКІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОТЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ PDF
О. Самков, Л. Ничипоренко, Р. Калакура, В. Глушков 102-106
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕГУЛЯРНИХ ВИХРОВИХ СТРУКТУР У КУТОВИХ КОНФІГУРАЦІЯХ ОБТІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ PDF
Є. Шквар 106-110

Природничі науки

ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕМАТИЧНОГО РІДКОГО КРИСТАЛА З НЕВЕЛИКИМ ВМІСТОМ Аu НАНОЧАСТИНОК PDF
О. Ковальчук, Н. Костенчук, С. Семенко 111-115
ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮЮЧОЇ ПРОГРАМИ «ELCUT» ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНДУКТОРНИХ СИСТЕМ PDF
В. Чемерис, Г. Марінченко 116-123
НОВИЙ ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛІТИЧНИЙ СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БРОММАЛЕЇНОВОГО АНГІДРИДУ PDF
Ю. Білокопитов, І. Ольшевський, Т. Гаєвська 124-127


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ