Том 6, № 2 (2010)

Зміст

Авіоніка та машинознавство

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ АКУСТИЧНОГО ТИСКУ, ЩО ГЕНЕРУЄТЬСЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ АВІАЦІЙНОГО ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА PDF
Ю. Терещенко, К. Дорошенко 5-9
МОДЕЛЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН PDF
О. Кучер, П. Власенко 10-17
РОЗВИТОК ДЕФОРМАЦІЙНОГО РЕЛЬЄФУ ПРИ ПРОГРАМНОМУ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ PDF
М. Карускевич, Т. Маслак, А. Капустинський, Г. Сейдаметова 18-21
УСТАНОВКА ТА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРТЯ ТА ЗНОШУВАННЯ PDF
М. Кіндрачук, Е. Кульговий, А. Данілов, Ю. Хлевна 22-25
ЗНОСОСТІЙКІ ТА ЖАРОСТІЙКІ СПЛАВИ НА ОСНОВІ КОБАЛЬТУ PDF
М. Кіндрачук, О. Тісов 26-29
МОДЕЛЬ СИГНАЛУ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ПРИ ТЕРТІ ПОВЕРХОНЬ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
С. Філоненко, Т. Косицька, О. Космач 30-38
КІНЕТИКА ХІМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ВУГЛЕВОДНІВ РОБОЧОЇ РІДИНИ FH-51 ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО СУДНА PDF
О. Кузнєцова, Ж. Нетреба 39-42

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

АЛГОРИТМИ РОЗРАХУНКУ МЕРЕЖЕВИХ ГРАФІКІВ, ЗАДАНИХ СІМЕЙСТВОМ ВУЗЛОВИХ ПІДМНОЖИН PDF
О. Литвиненко, С. Мельник, М. Ментю 43-48
РОЗРОБКА І ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ОЦІНКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
П. Павленко, Ю. Нестеренко, Є. Сєрков, В. Водяник 49-53
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ПАКЕТІВ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ PDF
О. Давлет’янц, Є. Таран, О. Гальчун, А. Лисенко 54-57

Інформаційна безпека

МЕТОД НАКЛАДЕННЯ ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ У ЗАДАЧАХ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
О. Юдін, К. Вадясов 58-63
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ПРОЦЕДУР ШИФРУВАННЯ ТА СТИСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ PDF
О. Юдін, К. Курінь 64-68
ПРОЦЕСНА МОДЕЛЬ ОПРАЦЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПРОБЛЕМ У СИСТЕМАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З ГАРАНТОВАНИМ СЕРВІСОМ PDF
М. Г. Луцький, А. С. Муранов, О. С. Муранов 69-76
ПРОПУСКНА СПРОМОЖНІСТЬ КАНАЛІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ. УМОВИ ЧАСТОТНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ PDF
В. Василенко 77-80
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ НА БАЗІ ЛИШКОВИХ КЛАСІВ PDF
В. Василенко, О. Дубчак 81-85
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ МИТНОЇ СЛУЖБИ PDF
О. Юдін, Н. Гулак 86-90
ЗАХИСТ ДАНИХ ШЛЯХОМ МОДИФІКАЦІЇ СИСТЕМНИХ РОЗДІЛІВ ЖОРСТКОГО ДИСКА PDF
В. Павлов 91-97

Системи управління

АНАЛІЗ СПРИЙНЯТТЯ ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ ПІД ЧАС ПОЛЬОТУ ЛЕГКИХ ЛІТАКІВ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ PDF
В. Касьянов, О. Кім 98-101
ДІАГНОСТИКА СТАНУ ПОВЕРХНІ КРИЛА ЛІТАКА З ВИКОРИСТАННЯМ БАЙЄСІВСЬКИХ МЕРЕЖ PDF
В. Казак, Л. Булка, А. Вакарова, Б. Гладинюк 102-104
АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ВТРАТ, ВИКЛИКАНИХ ЗІТКНЕННЯМ ЛІТАКА ЗІ СТОРОННІМИ ОБ’ЄКТАМИ PDF
В. Казак, А. Бабенко 105-108
СИНТЕЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
В. Казак, І. Кошляк 108-111

Екологія

РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОГО ШКІДЛИВОГО ЕЛЕКТРО- МАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ PDF
Г. Конахович, Р. Одарченко, Г. Конахович, А. Карпов 112-115
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯ ОПРОМІНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Г. Ф. Конахович, Р. С. Одарченко, Г. С. Конахович, А. В. Карпов 116-121


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ