Том 3, № 3 (2009)

Зміст

Авіоніка та машинознавство

ДИНАМІКА ВТРАТИ ГАЗОДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА PDF
М. С. Кулик, Ю. М. Терещенко, Л. Г. Волянська 5-8
ВПЛИВ АСИМЕТРІЇ ЦИКЛУ ТЕРМОМЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ ЖАРОМІЦНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ТЕРМОЦИКЛІЧНИХ ВИПРОБУВАННЯХ PDF
М. С. Кулик, О. Г Кучер, М. О. Ковешніков, С. С. Дубровський, Я. А Петрук 9-19
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН АВІАКОМПАНІЇ PDF
О. Г. Кучер, П. О. Власенко 20-27
ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕКІПАЖУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ОСОБЛИВОЇ СИТУАЦІЇ У ПОЛЬОТІ PDF
В.М. Казак, О.М. Тачиніна, В.Ю. Міщерякова 28-31
ВЗАЄМОДІЯ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКУ ЗІ СТРИБКАМИ УЩІЛЬНЕННЯ PDF
В. О. Касьянов, Р. Р. Хасанов 32-36
ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВАРІАНТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
О. В. Самков, А. С. Височанський, С. Ю. Качур, О. В. Корнієнко 37-40
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ PDF
Д. О. Бугайко, К .О. Похилено 41-46
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ НА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВАХ В УМОВАХ ТЕРТЯ КОВЗАННЯ PDF
О. А. Городиський, В. Лабунець 47-50
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ, ЗМІЦНЕНОГО КЕРАМІЧНИМ КОМПОЗИЦІЙНИМ ПОКРИТТЯМ В УМОВАХ ФРЕТИНГ-КОРОЗІЇ PDF
В.Ф. Лабунець, Ю.Б. Бурбела 51-55

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

ОПТИМІЗАЦІЯ ЧАСУ ДОСТАВКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ PDF
І. А. Жуков, O. C. Hагорнюк 56-59
ІНЖЕНЕРНО-ЛІНГВІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ ТЕКСТІВ PDF
О. Є. Литвиненко, Д. А. Бурко 60-62
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР ТЕКСТІВ НА ЗАПОЗИЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СЛОВНИКІВ PDF
О. Є. Литвиненко, А. А. Андрущенко 63-65
ТРАЄКТОРНЕ КЕРУВАННЯ МАНІПУЛЯЦІЙНИМИ РОБОТАМИ В ПРОСТОРІ БАЗОВИХ КООРДИНАТ PDF
М. М. Вохмянін 66-68
КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ НА ПІДСТАВІ ТЕНЗОРНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
Ю. М. Мінаєв, Д. М. Вінник, А. В. Гайдай, Д. В. Апонасенко, Є. О. Гончарова 69-72
СИСТЕМА КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБІВ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ КОХОНЕНА PDF
В. С. Єременко, А. В. Переїденко, В. О. Роганьков 73-77

Інформаційна безпека

КОДЕР СТИСКУ ЗОБРАЖЕНЬ НА БАЗІ ДВООЗНАКОВОГО СТРУКТУРНОГО КОДУВАННЯ PDF
М. Г. Луцький, О. К. Юдін, К. О. Курінь 78-82
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЗОНИ ВПЕВНЕНОГО ПРИЙМАННЯ ЦИФРОВОГО НАЗЕМНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ PDF
Г. Ф. Конахович, А. В. Карпов, В. І. Корчук, М. А. Шевченко 83-85
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНУ ЗГАСАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. МЕТОДИКА ОБРОБКИ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ PDF
Г. Ф. Конахович, В. М. Бабенко, А. В. Карпов, В. І. Корчук 86-88
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КВАНТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМАХ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ УКРАЇНИ PDF
С. О. Гнатюк, В. М. Кінзерявий, С. В. Приставко, Е. В. Дідич 89-92

Енергетика

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
М. М. Мітрахович, І. С. Герасимчук 93-95

Екологія

РУХЛИВІСТЬ ВОД І САМООЧИСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОДОЙМ ТА ВОДОТОКІВ УКРАЇНИ PDF
В. М. Тімченко, Н. І. Кушнір, Н. О. Іванова, Ю. О. Лахай 96-100
ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ НА СВИНЕЦЬ ҐРУНТУ ТА РОСЛИННОСТІ БІЛЯ АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ PDF
Т. І. Білик, О. С. Штика, А. О. Падалка, К. О. Цуркан 101-103

Природничі науки

ОТРИМАННЯ ВОДНЮ З АЛКАНІВ ШЛЯХОМ ЇХ ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛІТИЧНОГО ОКИСНЕННЯ PDF
Ю.В. Білокопитов, О.О. Кругляк, В.С. Вдовін, О.М. Драч 104-106
КОМБІНОВАНА ДІЯ МАЛИХ РІВНІВ ЗАБРУДНЕНЬ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ІМУННУ СИСТЕМУ PDF
О. І. Винарська, Ю. О. Франчук, Л. Є. Григоренко, С. В. Лук’янчук 107-111
РАННІ ІМУНУЛОГІЧНІ І МОРФОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ В ОРГАНІЗМІ МИШЕЙ ПРИ НАШКІРНИХ АПЛІКАЦІЯХ БЕНЗ(А)ПІРЕНУ PDF
О. І. Винарська, С. І. Плоскіна, О. В. Сирота 112-114


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ