Том 2, № 2 (2009)

Зміст

Авіоніка та машинознавство

ЛОКАЛІЗАЦІЯ КРИТИЧНИХ ЗОН ПОШКОДЖЕННЯ ЖАРОМІЦНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА РОТОРНИХ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ PDF
М. С. Кулик, О. Г. Кучер, М. О. Ковешніков, С. С. Дубровський, Я. А Петрук 5-10
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ Й ЕФЕКТИВНОСТІ ІНОЗЕМНОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
О. Г. Кучер, П. О. Власенко 11-18
ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО МАЯТНИКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ УДАРНОЇ МІЦНОСТІ МАТЕРІАЛІВ PDF
В.В. Астанін, Г.О. Олефір 19-24
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ НА БАЗІ АВІАЦІЙНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ «OPEN JAW» PDF
Д.О. Бугайко, А.В. Чепурна 25-28
ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОГО РИНКУ В МІЖНАРОДНИХ АЕРОПОРТАХ PDF
Д.О. Бугайко, А.В. Терещенко 29-32
СИСТЕМА ВІДПРАЦЮВАННЯ МЕТОДИК НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ АВІАЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
В.С. Єременко, А.В. Переїденко 33-38

Аеронавігаційні системи

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ АЕРОПОРТІВ PDF
В.П. Харченко, М.В Науменко 39-42
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗМІН ПАРАМЕТРІВ ЕЛІПСОЇДА ПОХИБОК НА ВИТРИМУВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ ПОСАДКИ ЛІТАКА PDF
В.М. Казак, Т.В. Будзинська, В.Ю. Міщерякова 43-44
ПРИНЦИПИ ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАЕКТОРІЄЮ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ PDF
Ya.V. Kondrashov, A.K. Arutyunyan, I.O. Kravchyshyn 45-48

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ МІЖ СИСТЕМАМИ, РОЗРОБЛЕНИМИ НА ПЛАТФОРМІ 1С : ПІДПРИЄМСТВО 8 PDF
В.В. Литвинов, О.В. Дмитраш, А.В. Хоменко 49-52
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ AD HOC PDF
І.А. Жуков, Л.О. Дворська 53-55
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ КОНВЕРТУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ В КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТІВ PDF
О.Є. Литвиненко, О.С. Лезвінський 56-58
МЕТОД ТА ЗАСІБ ДЛЯ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
М.О. Сидоров, О.П. Дишлевий 59-64
МЕТОД ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ДЕФЕКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТНООРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
М.О. Сидоров, О.С. Нечай 65-68
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ ПРИ ПОШИРЕННІ ІНФОРМАЦІЇ В IP-МЕРЕЖАХ PDF
В.В. Казимир, Я.Я. Кенійз, Д.О. Черних 69-73
ОЦІНЮВАННЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НА ЕТАПІ ПРОЕКТУВАННЯ PDF
М.Ф. Радішевський, Ю.М. Рябокінь 74-78
ДЕДУКТИВНИЙ СИНТЕЗ АЛГОРИТМУ СОРТУВАННЯ МЕТОДОМ РЕЗОЛЮЦІЇ З ПОБУДОВОЮ ДЕРЕВ СПРОСТУВАННЯ ТА ДОВЕДЕННЯ PDF
М.Ф. Радішевський, В.В. Лозицький 79-81
ПРОЦЕСОР НЕЧІТКОЇ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВІ ТЕНЗОРНИХ МОДЕЛЕЙ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Ю.М. Мінаєв, Д.В. Апонасенко, Є.О. Гончарова, О.А. Кублій 82-85
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРІВ PDF
О.В. Самков, О.В. Корнієнко, А.С. Височанський, С.Ю. Качур 86-89

Інформаційна безпека

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВИТОКУ ПО ТЕХНІЧНИХ КАНАЛАХ PDF
Г.Ф. Конахович, Є.Л. Назаренко, В.М. Свириденко 90-93

Системи управління

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО УПРАВЛІННЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СИЛИ РІЗАННЯ PDF
М.В. Новіков, Л.М. Девін, М.Є. Стахнів, К.О. Лисенко 94-97

Енергетика

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ PDF
М.М. Мітрахович, Н.Ю. Костюченко 98-100

Екологія

ЕКОЛОГІЧНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ДНІПРОВСЬКИХ ГИДРОЕЛЕКСТРОСТАНЦІЙ PDF
В.М. Тімченко, О.В. Тімченко, Ю.О. Лахай, Н.О. Іванова, Н.І. Кушнір 101-104

Природничі науки

ФІЗИКА ВИСОКОЗБУДЖЕНИХ СТАНІВ У СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛАХ НА ОСНОВІ БАРВНИКІВ PDF
П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, Т.М. Сакун 105-111
ОПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РІДКИХ КРИСТАЛІВ І СПЕКТРИ ЇХ ЛАЗЕРНОЇ ГЕНЕРАЦЇЇ PDF
І.П. Ільчишин, С.О. Липницький 112-114
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛІТИЧНОЇ ТРАНСЕСТЕРИФІКАЦІЇ ТРИАЦЕТИНУ ЕТАНОЛОМ PDF
Ю.В. Білокопитов, В.С. Вдовін, О.М. Драч, О.А. Огданська, Є.Ф. Новоселов 115-118
ПРОГРАМОВАНА ТЕРМОДЕСОРБЦІЯ ХЛОРБЕНЗОЛУ НА ОКСИДНОМУ ХРОМОВОМУ КАТАЛІЗАТОРІ PDF
Ю.В. Білокопитов, Є.С. Бурлаченко, Т.А. Гаєвська 119-122
ІМУННИЙ СТАТУС ТВАРИН ЗА УМОВ ГОСТРОГО ПЕРОРАЛЬНОГО КОМБІНОВАНОГО ВПЛИВУ ХЛОРОФОРМУ ТА ФЕНОЛУ PDF
О.І. Винарська, С.В. Лук’янчук, А.В. Фролова, Ю.С. Спаська 123-126


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ