Том 1, № 1 (2009)

Зміст

Технічні науки

ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ БІФУРКАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ТЕЧІЇ В ОСЬОВОМУ КОМПРЕСОРІ PDF
М. С. Кулик, Ю. М. Терещенко, Л. Г. Волянська 5-8
АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ СУДНОМ В УМОВАХ РАПТОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ РУЛЬОВИХ ПОВЕРХОНЬ PDF
В. М. Казак, Т. В. Будзинська, В. Ю. Міщерякова 9-12
ВІЗУАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙНОГО РЕЛЬЄФУ Й ОЦІНКА НАКОПИЧЕНОГО ВТОМНОГО ПОШКОДЖЕННЯ PDF
М. В. Карускевич, Д. М. Костенюк, Є. В Каран 13-15
МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
М. М. Мітрахович, Я. М. Панченко 16-17
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
М. М. Мітрахович, І. С. Герасимчук 18-21
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПАРКУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
О. В. Самков, С. Ю. Качур, А. С. Височанський, О. В Корнієнко 22-23
ВИКОРИСТАННЯ БОРТОВОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЕКІПАЖУ В УМОВАХ РАПТОВОГО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ СИТУАЦІЇ В ПОЛЬОТІ PDF
Д. Шевчук, Т. Будзинська 24-27
РЕГУЛЯРНА ФОРМА СПЕЦИФІКАЦІЇ МОВОЮ L ДЕТЕРМІНОВАНИХ АВТОМАТІВ PDF
А. М. Чеботарьов, О. І. Курівчак 28-32
МЕТОД ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРМІНАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ PDF
І. А. Жуков, O. C. Hагорнюк 33-35
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ГІБРИДНИХ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ PDF
І. А Жуков., Л. О. Дворська 36-40
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЇ ДІЛЕННЯ НА ПРОГРАМОВНО-ЛОГІЧНІЙ ІНТЕРГАЛЬНІЙ СХЕМІ PDF
В. М. Опанасенко, О. М. Лісовий, Є. В. Сорока 41-43
СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ PDF
В. В. Литвинов, А. В. Хоменко, О. В. Дмитраш 44-45
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ МОНІТОРИНГУ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ PDF
М. М. Гузій, О. В. Станіславова, М. В. Кадет 46-50
ГЕНЕРУВАННЯ МАСИВІВ ВИПАДКОВИХ КУТІВ У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ LABVIEW PDF
Ю. В. Куц, Т. М. Пирог 51-54
ПОХИБКИ ВИМІРЮВАНЬ У КООРДИНАТНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ МАШИНАХ PDF
В. П. Квасніков, А. А. Петров 55-56
КІНЕМАТИКА ТА ДИНАМІКА МАНІПУЛЯТОРА PDF
В. П. Квасніков, М. М. Вохмянін 57-58
СУЧАСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ МОВНОГО СИГНАЛУ PDF
Л. М. Щербак, Ю. В. Литвиненко, Ю. В. Погрібна 59-62
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІНІЙНОГО КАНАЛУ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Л. М. Щербак, В. І. Челкован 63-64
СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ ВІБРОАКУСТИЧНИХ СИГНАЛІВ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF
Л. М. Щербак, О. О. Лещенко 65-67
СИСТЕМА СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ КУТОВИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ LabVIEW PDF
Ю. В. Куц, І. А. Канівець 68-71
ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ БОЙКА НА УСТАНОВЦІ ДЛЯ ДИНАМІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ «КОПЕР» PDF
Д. П. Орнатський, О. Г. Суліма, О. О. Ломакіна 72-75
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖМЕРЕЖЕВИХ ЕКРАНІВ У ВІДОМЧИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
С. М. Паук, В. Г. Потапов, А. Г. Тараненко, О. П. Ткаліч 76-78
ГРАДУЮВАННЯ ДАВАЧІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗАННЯ PDF
Л. М. Девін, М. Е. Стахнів, О. І. Бачкало 79-81
ФІЛЬТРАЦІЯ АПАРАТУРНИХ ШУМІВ ПРИ ВИДІЛЕННІ СИГНАЛІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ В ПРОЦЕСІ ТОЧІННЯ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ PDF
Л. М. Девін, А. Г. Найденко, Т. В. Німченко, Ю. П. Чуйко 82-85
РОЗВИТОК МОБІЛЬНОГО СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ PDF
Р. Б. Сініцин, Л. В. Кольченко, С. О. Кудренко 86-90
КВАЗІКОГЕРЕНТНА МІЖПЕРІОДНА ОБРОБКА ІМПУЛЬСНИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ PDF
І. Г. Прокопенко, І. П. Омельчук, Ю. Д. Чирка 91-96
CREDO_MIX — ЦИФРОВА МОДЕЛЬ ПРОЕКТА PDF
А. О. Белятинський, Л. Г. Чичикало, О. М Резнік 97-98
КОМПЛЕКС CREDO — СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД І АВТОШЛЯХІВ PDF
А. О. Белятинський, Т. О. Утеченко, О. М. Резнік 99-101
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АНТИФРИКЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
М. В. Кіндрачук, Е. А. Кульгавий, О. Л. Шевченко, А. П. Данілов 102-104
СУЧАСНІ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗРОБОК ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ДВИГУНІВ PDF
Є. О. Тихонов, Г. С. Логінов 105-108

Природничі науки

РЕАКЦІЯ ДЕГІДРОГАЛОГЕНУВАННЯ 1,1,2 - ТРІХЛОРЕТАНУ НА ГЕТЕРОГЕННОМУ КАТАЛІЗАТОРІ PDF
Ю. В. Білокопитов, О. М. Драч, В. С. Вдовин, О. О. Огданська, И.И. Чернобаєв 109-111
ГЛИБОКЕ ОКИСНЕННЯ ХЛОРОВМІСНИХ АЛКАНІВ НА ГЕТЕРОГЕННИХ ОКСИДНИХ КАТАЛІЗАТОРАХ PDF
Ю. В. Білокопитов, Т. А. Гаєвська, Є. С. Бурлаченко 112-117
КОМБІНОВАНА ДІЯ УБІКВІТАРНИХ КСЕНОБІОТИКІВ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ІМУННУ СИСТЕМУ ОРГАНІЗМУ PDF
О. І. Винарська, Ю. О. Франчук, Л. Є. Григоренко 118-120
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЗЗ-ЛАЗЕРА НА НЕМАТИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛАХ PDF
І. П. Ільчишин, П. Ю. Маслов 121-125


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ