Том 17, № 1 (2013)

Зміст

Експлуатація повітряного транспорту

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПІД ЧАС УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
К.В. Богайська 5-9
ФОЛЬГОВІ СТРУКТУРНО-ЧУТЛИВІ СЕНСОРИ ВТОМИ МЕТАЛІВ PDF
М. В. Карускевич 10-13
ВПЛИВ НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ВТОМЛЕНОСТІ НА ПОШИРЕННЯ ТРІЩИН У АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ALCLAD PDF
М. В. Карускевич, С. В. Щепак, O. I. Щур, А. В. Плащинська 14-18
МАТЕМАТИЧНА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН PDF
О. П. Ліннік 19-21
АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЇ ДЕФОРМАЦІЙНОГО РЕЛЬЄФУ ПОВЕРХНІ СПЛАВУ Д16АТ ПРИ СТИСКУ ТА РОЗТЯГУ PDF
Т. П. Маслак 22-26
ПРОГРАМА НАДІЙНОСТІ АВІАКОМПАНІЇ PDF
О. А. Тамаргазін, П. О. Власенко 27-32
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНОЮ АВІАЦІЙНОЮ ТРАНСПОРТНОЮ СИСТЕМОЮ PDF
О. А. Тамаргазін, М. В. Олег 33-36
СТРУКТУРИЗАЦІЯ БАЗИ ЗНАНЬ У СЕРЕДОВИЩІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ АВІАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Ю. М. Чоха 37-43

Авіаційна хіммотологія

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ БІОДЕСТРУКЦІЇ АВІАЦІЙНИХ ПАЛИВ PDF
О. В. Безпальчук, І. О. Шкільнюк, С. В. Бойченко 44-49
ВЛАСТИВОСТІ СУМІШЕВИХ ДИЗЕЛЬНИХ ПАЛИВ PDF
О. Б Шевченко 50-52
ВИВЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ РЕЗЕРВУАРІВ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОГО ФАКТОРА ЕМІСІЙ ВУГЛЕВОДНІВ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ PDF
М. В. Яворська, С. В. Бойченко, Л. М. Черняк 53-57

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

АЛГОРИТМИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДО ВИЛЬОТУ PDF
М. Г. Луцький 58-63
ОПТИМАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЛАДНАННЯ ТЕ-ЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
І. О. Мачалін 64-67
АЛГОРИТМ РОЗПІЗНАВАННЯ ФРАГМЕНТІВ ЗОРЯНОГО НЕБА PDF
В. М. Опанасенко, А. А Каспаревич, К. І Шевчук 68-72

Інформаційна безпека

КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕРВЕРНИХ ПЛАТФОРМ PDF
В. О. Борозніченко, Ю.О. Максімов, А. Б. Петренко 73-77
COMPARATIVE ANALYSIS OF QUANTUM KEY DISTRIBUTION SYSTEMS PDF
S. O. Gnatyuk 78-82

Системи управління

СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛЬОТУ БЕЗПІЛОТНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА ТА ТЕСТУВАННЯ ЙОГО БОРТОВОГО ОБЛАДНАННЯ PDF
О. В. Коваль, Є. П. Нічіков, О. С. Васильєв 83-86
ЛОКАЛЬНО-ОПТИМАЛЬНИЙ РАНГОВИЙ АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ ДЕТЕРМІНОВАНОГО СИГНАЛУ PDF
І. Г. Прокопенко, Р. В. Урбан, Д. А. Бабич 87-92
ВІДОБРАЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У ПРИЛЕГЛИХ ДО АЕРОПОРТУ ЗОНАХ PDF
Л. С. Чубко, С. О. Ясенев 93-96

Екологія

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ НАФТОВМІСНИХ ВОД ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РОСЛИННИХ СОРБЕНТІВ ТИПУ SPHAGNUM PDF
О. Л. Матвєєва, Я. О. Качуренко 97-99
ВИКОРИСТАННЯ СМУГИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ЯК АКУСТИЧНОГО ЕКРАНА В ЗОНІ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Л. Матвєєва, Л. М. Чуйченко 100-103
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ТЕХНОСФЕРУ В ЗОНІ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Л. Матвєєва, Л. М. Чуйченко 104-107
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ НАФТОВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД PDF
Л. І. Павлюх 108-110
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В ЗОНІ АЕРОПОРТУ PDF
Г. М. Франчук, О. М. Дехтяренко, Я. В. Костюк 111-115
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ КАСКАДІВ ГОЛОСІЇВСЬКИХ СТАВКІВ PDF
Г. М. Франчук, М. О. Кравець 115-120


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ