ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ МІМО-СИСТЕМИ

Р. С. Одарченко, О. П. Ткаліч, С. М. Креденцар

Анотація


Запропоновано розробку методики оцінювання ефективної швидкості передавання в каналах антенних систем МІМО, залежно від типу рельєфу місцевості, кількості та характеру перешкод, висот підвішування приймальної та передавальної антен, частоти радіосигналу, ширини використовуваної смуги частот, конфігурації антенної системи МІМО тощо. На базі наведеної методики для розрахунку пропускної здатності каналів антенних систем МІМО в роботі було запропоноване спеціалізоване програмне забезпечення, написане мовою С++, за допомогою якого можна встановити пропускну здатність залежно від усіх параметрів, розглянутих в методі оцінювання пропускної здатності антенних систем МІМО із можливим використанням різних діапазонів частот та різних моделей розповсюдження радіохвиль для прогнозування величини втрат потужності радіосигналу.


Ключові слова


МІМО-системи; програмне забезпечення; пропускна здатніть; затухання радіосигналу; канальна матриця; модель розповсюдження радіохвиль

Посилання


Одарченко Р. С. Підвищення ефективності методів боротьби із міжсимвольною інтерфе-ренцією у бездротових каналах мереж WiMAX та LTE / Р. С. Одарченко // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2012) : Х ювілейна міжнародна науково-практична конференція, Дніпропетровськ, 21–23 листопада 2012 р. : матеріали. — Д. : Вид-во Дніпропетров-ського університету, 2012. — С. 219–221.

Вишневский В. М. Энциклопедия WiMAX: Путь к 4G / В. М. Вишневский , С. Л. Портной, И. В. Шахнович. — М. : Техносфера, 2009. — 472 с.

Тихвинский В. О. Сети мобильной связи LTE: технологии и архитектура / В. О. Тихвинский, С. В. Терентьев, А. Б. Юрчук. — М. : Эко-Трендз, 2010. — 284 с.

Watson R. Understanding the IEEE 802.11ac Wi-Fi standart: how to preparate the enterprise WLAN, Meru Networks / Rich Watson. — Whitepaper, 2012. — 10 p.

MIMO wireless communications / Ezio Biglieri, Robert Caderbank, Anthony Constantinidis, Andrea Goldsmith, Arogyaswami Paulraj, H. Vinsent Poor. — Cambridge university press, 2007. — 343 p.

Ермолаев В. Т. Адаптивная пространственная обработка сигналов в системах беспроводной связи : учеб.-метод. материал по программе повышения квалификации «Современные системы мобильной цифровой связи, проблемы помехозащищенности и защиты информации» / В. Т. Ермолаев, А. Г. Флаксман. — Н. Новгород, 2006. — 99 с.

Коляденко Ю. Ю. Анализ эффективности использования MIMO-технологии в WIMAX системах в условиях помех / Ю. Ю. Коляденко, А. Д. Муслим // Радиотехника : Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. — 2009. — Вып. 159. — С. 110–116.

Коляденко Ю. Ю. Исследование пропускной способности МІМО-системы. / Ю. Ю. Коляденко, А. Д. Муслим // Проблемы телекоммуникаций. — 2010. — № 1 (1). — С. 76–82. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журн.:

Коляденко Ю. Ю. Метод оценки матрицы канала систем беспроводного радиодоступа WIМАХ / Ю. Ю. Коляденко, А. В. Коляденко, А. Д. Муслим // Радиотехника: Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. — 2010. — Вып. 163. — С. 108–111.

Вероятность битовой ошибки в MIMO-системах с двумя собственными подканалами / В. Т. Ермолаев, А. Г. Флаксман, А. М. Зуев, Д. Н. Лысяков // Вестник ННГУ им. Н. И. Ло-бачевского. — 2009. — № 2. — С. 55–61.

Ермолаев В. Т. Функция распределения максимального собственного числа выборочной корелляционной матрицы собственного шума элементов антенной решетки / В. Т. Ермолаев, К. В. Родюшкин // Известия вузов. Радиофизика. — 1999. — Т. 42. — № 5. — С. 494.

Hanzo L. MIMO-OFDM for LTE, Wi-Fi, WiMAX: coherent versus non-coherent and cooperative turbo-transceivers / Lajos Hanzo, Yosef Akhtman, Li Wang, Ming Jiang. — Wiley, University of Southampton, UK, 2011. — 694 p.

MIMO-OFDM wireless communications with Matlab / Young Soo Cho, Jaekwon Kim, Won Young Yang, Chung-Gu Kang. — Wiley, 2010. — 457 p.

Одарченко Р.С. Оцінка ймовірності бітової помилки та пропускної здатності каналів антенних МІМО-систем / Р. С. Одарченко // Проблеми ство-рення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем: збірник наукових праць. — Житомир: ЖВІ НАУ, 2012. — Спец-випуск № 2. — С. 57–67.

Одарченко Р.С. Використання моделі Хата для оцінки швидкості передавання даних по каналах антенних систем МІМО всередині приміщень // Системи озброєння і військова техніка № 2 (34). — Харків, ХУПС, 2013. — С. 132–138.

Одарченко Р. С. Методика визначення радіуса зони обслуговування точки доступу стандарту ІЕЕЕ 802.11g / Г. Ф. Конахович, М. Г. Луцький, Р. С. Одарченко // Сборник научных трудов НАУ «Защита информации». — К.: НАУ, 2010. — Выпуск № 17. — С. 269–277.

Одарченко Р. С. Рекомендації по викорис-танню емпіричних моделей розповсюдження радіосигналу для прогнозування втрат у мережах четвертого покоління // Сучасні проблеми авіакосмічних технологій та систем: тези доповідей науково-практичного семінару; м. Житомир, 17–

червня 2013 р., Національний авіаційний університет / редкол.: В. П. Харченко та ін. — К.: НАУ, 2013. — С. 18.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ