МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ ПРИ ПОШИРЕННІ ІНФОРМАЦІЇ В IP-МЕРЕЖАХ

В.В. Казимир, Я.Я. Кенійз, Д.О. Черних

Анотація


У  статті описується підхід до моделювання процесів  поширення  інформації в ІР-мережі,  який базується на використанні математичного апарату мереж Петрі, а саме Е-мереж. Завдяки тому, що фактично моделюється алгоритм керування, досліджувані моделі можуть бути  застосовані безпосе-редньо при реалізації систем керування процесом поширення інформації. У моделях відображаються не тільки генерація голосового повідомлення та процедура маршрутизації, а й методи захисту інформації, що застосовуються. Реалізація та дослідження моделей відбувається за допомогою  спеціально розробленої системи імітаційного моделювання. Запропоновано варіант аналізу процесів керування про-цесами передавання  інформації  в мережах  стільникового  зв’язку  за  допомогою  системи  імітаційного моделювання JESS та управління сигналами в мережі шляхом аналізу вихідних даних системи викори-станням зворотного зв’язку з використання нової модифікації формального апарату  Е-мереж  —  Control Evaluation Net, що стає дедалі необхідним  у  нашому  випадку,  коли  голосова інформація перетворюється у швидкісний потік даних і, проходячи по каналу зв’язку, кілька разів змінює свою форму, що призводить до непередбачуваних результатів  і можливих спотворень даних, проблеми проведення всіх перетворень інформації в реальному часі, а саме в темпі голосової розмови.

Ключові слова


інформація; мережа; процес керування; мережа Петрі; захист інформації; голосове повідомлення; імітаційне моделювання

Посилання


Kazymyr V., Demshevska N. Application of Java-Technologies for Simulation in the Web // Lecture Notes in Informatics (LNI) Proceedings. Series of the German Informatics Society (GI): Bohn. — 2001. — Vol. 2. — Р. 173—184.

Казимир В.В., Кенійз Я.Я., Черних Д.О. Моделювання процесів захисту інформації в мережах стільникового зв’язку // Друга науковопрактична конференція з міжнародною участю«Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’2007», тези доповідей. — Київ. — 2007. —25—29 червня. — С. 197—199.

Казимир В.В, Гавсиевич И.Б., Чупрынин А.Д., Полікарпов А.И. Моделирование процессов распространения информации в IP сетях //Друга науково-практична конференція з міжнародною участю «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’2007», тези доп. — К. — 2007. — 25—29 червня. — С. 200—202.

Литвинов В.В., Казимир В.В. Модельно -ориентированное управление как стратегия функционирования интеллектуальных производственных систем // Математичні машини і системи.— 2004. — № 4. — С. 143—156.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ