МЕТОДОЛОГІЯ СТИСКАННЯ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ У КРИПТОГРАФІЧНИХ СИСТЕМАХ

V. Barannik, S. Sidchenko, V. Larin

Анотація


У статті показано, що для збільшення ефективності обробки з використанням інфокомунікаційних систем реального часу потрібно в процесі доставки відеоданих одночасно проводити криптографічне 
шифрування з організацією компактного представлення.

Ключові слова


захист інформації; криптосемантичні перетворення

Посилання


Шеннон К. Э. Теория связи в секретных системах / В кн. К. Э. Шеннона «Работы по теории информации и кибернетике». — М. : ИЛ, 1963. — С. 333–402.

Миано Дж. Форматы и алгоритмы сжатия изображений в действии: учеб. пособ. / Дж. Миано; пер. с англ. — М. : Триумф, 2003. — 336 с.

Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. — М. : Техносфера, 2005. — 1073 с.

Королев А. В. Метод комплексной обработки изображений / А. В. Королев, В. В. Баранник // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. — 1999. — № 5. — С. 10 – 17.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ