ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПАРКУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

О. В. Самков, С. Ю. Качур, А. С. Височанський, О. В Корнієнко

Анотація


Розглянуто можливість застосування прикладного пакета Microsoft Project для вирішення завдань управління проектами при модернізації парку авіаційної техніки. Запропоновано метод перерозподілу ресурсів проекту задля скорочення витрат часу на його проведення.


Ключові слова


авіація; управління проектами; оптимізація управління проектами; алгоритм управління; Microsoft Project.

Посилання


Самков О. В., Коваленко А. В. Методологія обґрунтування варіантів модернізації парку бойових авіаційних комплексів // Зб. наук. праць. — К. : Наук. центр ВПС ЗС України. — Вип. 6. — 2003. — С. 15—20.

Самков О. В., Климчук В. П. Особливості розробки та реалізації авіаційних цільових комплексних програм в Україні // Вісник НАУ. — К. : НАУ, 2004. — № 4 (22). — С. 55—60.

Финадорин Г. А., Харченко А. В., Самков А. В. Методологические аспекты формирования программы развития военной авиации // Труды научного центра ВВС. — К. : НЦ ВВС. — Вып. 1, 1997. — С. 77—87.

Самков О. В., Литвиненко В. І. Методологічний підхід щодо вирішення завдань розподілу ресурсів в умовах невизначеності // Зб. наук. праць ДНДІ авіації. — К. : ДНДІА. — Вип. 21-(9), 2006. — С. 220—225.

Гультяев А. К Управление проектами MS Project 2000 // Практ. пособ. — СПб. : Корона принт, 2002. — 368 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ