РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА БЛОКУВАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ПРОЦЕСІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ

А. Б. Петренко, А. В. Цьопич

Анотація


Визначено, що великий спектр загроз в автоматизованих системах реалізується шляхом виконання тих чи інших програм. Описано процес блокування роботи таких програм. Для вирішення проблеми запропоновано розробити дискретне розмежування доступу за моделлю ХРУ. Розмежування доступу полягає в розробленні білих та чорних списків — набору дозволених та заборонених програм для окремого користувача комп’ютера. Описано механізм моніторингу та блокування несанкціонованих процесів в автоматизованих системах згідно з розробленими списками. Наведено варіант програмної реалізації такого механізму.

Ключові слова


програмне забезпечення; моніторинг; безпека інформації; несанкціоновані процеси; комп’ютерна мережа; активні процеси; політика безпеки

Посилання


Цирлов В. Л. Основы информационной безопасности автоматизированных систем / В. Л. Цирлов // Издание «Феникс». — 2008. — С. 10–173.

Шаханова М. В. Апаратно-програмные средства и методы защиты инфорации: учеб. пособ./ М. В. Шаханова, С. К. Варлатая // — 2007. — С. 195–318.

Духан Е. И. Применение программно-аппаратных средств защиты компьютерной информации / Е. И. Духан, Н. И. Синадский, Д. А. Хорьков // Федеральное агентство по образованию. — 2008. — С. 45–183.

Щеглов А. Ю. Защита компьютерной информации от несанкционированного доступа / А. Ю. Щеглов // Наука и Техника. — 2004. — С. 208–384.

Цьопич А. В. Моніторинг та формування списку виконуваних процесів в локальній комп’ютерній мережі / А. В. Цьопич, А. Б. Петренко // Мат. наук.-техн. конф. студентів та мол. учен. «Наукоємні технології». — 14–18 листопада 2011 р. — 2011. — С. 45.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ