Дослідження безвідмовної роботи технічних засобів бункерування на водному транспорті

Ольга Володимирівна Мельник, Олена Миколаївна Тимощук

Анотація


Предметом вивчення в статті є процес безвідмовної роботи технічних засобів бункерування суден на водному транспорті. Метою є підвищення рівня безпеки процесу бункерування шляхом визначення часу безвідмовної роботи технічних засобів. Завдання: дослідити ймовірність безвідмовної роботи технічних засобів бункерування, змоделювати функцію безвідмовної роботи, розрахувати інтенсивність відмов технічних засобів в залежності від часу їх роботи. Використовуваними методами є математичний апарат теорії ймовірності та математична статистика. Отримано такі результати. Досліджено бункерування суден за технологічною схемою «автопаливозаправник-судно» як техніко-технологічна система, яка складається із сукупності технологічних ланок (насос Автопаливозаправники, бункерувальний шланг, клінкетні замки). Визначено показники безвідмовної роботи системи бункерування, яка відноситься до систем "безпекової" групи, і виділені основні фактори, які впливають на її функціонування. У нашому дослідженні розглянуті наступні основні причини відмов при проведенні бункерування: людський фактор, неякісне паливо, невідповідність обладнання параметрам судна, відсутність палива, неможливість проведення бункерування через погані погодні умови. На основі статистичних даних визначено основні причини відмов при проведенні бункерування, до яких відноситься несправність обладнання, пов'язана з несправністю насоса, бункерувального шлангу або технічних засобів на судні, яке бункерується (клінкетні замки). Досліджено ймовірність безвідмовної роботи технічних засобів бункерування, ймовірність і інтенсивність відмов, середнє напрацювання до першої відмови технічних засобів. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: змодельована функція безвідмовної роботи і відповідні значення ймовірностей безвідмовної роботи технічних засобів системи бункерування. Досліджено розподіл ймовірності випадкової величини, яка визначає кількість технічних засобів, які відмовили в протягом часу. Розрахована інтенсивність відмов технічних засобів в залежності від часу. Обчислено середнє напрацювання технічних засобів бункерування до першої відмови.

Ключові слова


бункерування; технічні засоби бункерування; безвідмовна робота; ймовірність відмови

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ