Радіоканал LoRa в системі охоронної сигналізації

Дмитро Павлович Кучеров, Андрій Леонідович Березкін

Анотація


У статті обгрунтовується важливість застосування охоронно-попереджувальних засобів для побудови периметрової охорони "великих" промислових об'єктів, таких як нафтопереробні та металургійні комбінати, військові склади і арсенали, атомні електростанції та інші стратегічні об'єкти на нових принципах побудови радіоканалу, який вважається кращим для великих площ охорони і задовільняє умові все-погодності. Оскільки радіоканал виявляється схильним до впливу перешкод, як новий підхід пропонується використання Інтернету речей за LoRa радіо-протоколом, де передбачається використання широкосмугових сигналів, а саме сигналів з лінійною частотною модуляцією в пакетному режимі. В основі аналізу знаходиться припущення про адитивність прийому корисного сигналу на тлі гаусових перешкод з нульовим середнім, що дозволяє вважати інтерференційні перешкоди і шум як один сигнал перешкоди. Пакетний режим передачі інформації аналізується з точки зору ймовірності помилок в пакеті і пропускної здатності. Встановлено залежності імовірності бітової помилки від довжини пакету для різних типів відношень сигнал-шуму і типів двійкової фазової модуляції, що дозволяє поширити ці співвідношення на лчм-сигнали. Отримано також співвідношення для ефективного механізму передачі потоку з повторенням в умовах втрати інформації і дана оцінка пропускної здатності каналу. Надаються оцінки відстані передачі інформації для реального каналу радіозв'язку для прийомо-передавача на основі модуля LoRa, сконсруйованого на мікросхемі SX1276. Оцінка дальності дії радіоканалу проведена з урахуванням прогнозованих втарт передачі і прийому, а також проведена її оцінка за реальною чутливістю прийомо-передавача, для отримання якої суттєво використана формула Введенського. Отримані співвідношення підтверджуються моделюванням.


Ключові слова


охоронно-попереджувальні засоби; протокол; лчм-сигнал; LoRa; радіоканал

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ