Методика модернізації моделі розповсюдження радіохвиль в середині приміщення для побудови контрольованої зони корпоративної мережі

Денис Ілшатович Бахтіяров, Ірина Олексіївна Козлюк

Анотація


На сьогоднішній день проблема безпеки інформаційних технологій займає усе більш значне місце в використанні інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж у міру того, як зростає їх роль в інформатизації суспільства. Особливої актуальності ця проблема має при захисті інформаційних ресурсів корпоративних мереж від витоків інформації за рахунок побічних електромагнітних випромінювань від різних джерел. Існуючі моделі оцінки загроз витоку інформації за рахунок побічних електромагнітних випромінювань мають узагальнений характер і відсутні адекватні аналітичні моделі, що дозволяють оцінити рівень побічних випромінювань в заданих точках всередині приміщення і зовні. Відсутні аналітичні апроксимації напруженості електромагнітних полів. При цьому отримати числові оцінки захищеності можна тільки шляхом експериментальних досліджень. На основі практичного експерименту були проведені вимірювання рівнів побічного випромінювання на різних відстанях від джерела випромінювання і в широкому діапазоні частот. Для досліджуваної корпоративної мережі виконана сплайн-апроксимація експериментальних даних, на основі якої отримано аналітичні вирази для оцінки загасання поля на досліджуваних частотах шляхом удосконалення моделі Хата. Проведене зіставлення експериментальних даних і аналітичних розрахунків показало адекватність математичної моделі. Розроблені моделі дозволяють аналітично оцінювати рівень побічних випромінювань корпоративних мереж і можуть використовуватися в процесі побудови контрольованої зони корпоративної мережі

Ключові слова


інформаційна безпека; контрольована зона; корпоративна мережа; модель Хата; побічні електромагнітні випромінювання

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ