Математичний підхід оцінки екологічних ризиків на прикладі безпорогових токсикантів

Валентина Павлівна Петрусенко, Тетяна Іллівна Дмитруха

Анотація


У статті проаналізовано актуальність дослідження та значення оцінки екологічного ризику на прикладі безпорогових токсикантів. Особливо гострим постає це питання на фоні використання великої кількості шкідливих речовин , які потрапляють у навколишнє середовище і, як наслідок, у харчові ланцюги, кінцевим споживачем яких є людина. В роботі розглядаються наслідки негативного впливу канцерогенів на здоров’я людини на прикладі вінілхлориду, миш’яку, діоксинів, що потрапляють до організму людини через споживання води, забрудненої цими токсикантами. У статті подана коротка характеристика вибраних шкідливих речовин, основні джерела та шляхи потрапляння в навколишнє середовище та до організму людини. Для визначення відповідних ризиків були враховані відповідні фактори ризиків, допустимі концентрації канцерогенів у питній воді, швидкість потрапляння води до організму людини, середній час можливого шкідливого впливу. На основі проведених розрахунків було визначено, що  з водою найбільше можуть надходити діоксини, а найменше – миш'як, найбільший ризик для здоров'я людини дає надходження вінілхлориду. Причому він  перевищує величину допустимого ризику , що є досить небезпечним для здоров’я людини. На сучасному етапі спостерігається одночасний вміст багатьох канцерогенів як у повітрі, так і у воді. Тому була розглянута адитивна  модель розрахунку ризиків, що передбачає врахування декількох шкідливих факторів. Але негативний вплив і відповідні ризики можуть не тільки додаватися, але й посилювати шкідливий вплив одного фактора на інший. В цьому випадку спостерігається явище синергізму, яке також потрібно враховувати при обчисленні ризиків. Тому при обчисленні таких ризиків був використаний коефіцієнт синергізму. Дослідження показало, що вміст у питній воді вибраних канцерогенів може бути досить небезпечним. Найбільшу загрозу складає вміст у воді діоксинів, не зважаючи навіть на те, що вони погано розчинні у воді.

Ключові слова


екологічний ризик; канцероген; токсикант; синергізм; фактор ризику

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ