Концепція формування професійних компетентностей фахівців з інформаційних технологій та кібербезпеки

Олександр Костянтинович Юдін, Олена Василівна Матвійчук-Юдіна

Анотація


Проаналізовано особливості формування системи підготовки фахівців з інформаційних технологій та кібербезпеки у відповідності до світової системи стандартизації сектору індустрії послуг, а також згідно національних вимог і стандартів. Проведено порівняльний аналіз та розкрито зміст формування компетентностей на базі американської індустріальної моделі та європейської рамки компетенцій фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій. Визначено, сучасний стан та тенденції розвитку і формування освітніх стандартів академічного та професійного спрямування. Показано, що зазначені тенденції характеризуються вимогами сектору ІТ індустрії послуг, а також визначають вимоги роботодавців галузі до необхідних знань, умінь, навичок фахівців на ринку праці. Виявлено основні особливості формування компетентностей фахівців з інформаційних технологій та кібербезпеки. Представлено, зарубіжний досвід побудови багаторівневої структури класифікації базових академічних та професійних компетентностей фахівців з інформаційних технологій. Визначено класи та рівні компетентностей, а також відповідні їм посади в сфері ІТ технологій сектору індустрії. Розглянуто основні концептуальні можливості застосування європейської рамки компетенцій фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема European e-Competence Framework та американської платформної моделі ETA Competency Model Clearinghouse в якості системо-утворюючих основ підготовки кадрів з ІТ та кібербезпеки. Особливу увагу приділено міжнародним загально-спрямованим підходам стандартизації освітніх послуг, рівням компетенцій у відповідності професійним вимогам до фахівців в системі класифікації посад. Визначено градації академічних та професійних компетентностей фахівців, які повинні забезпечити високий рівень якості широкого переліку послуг в сфері інформаційних технологій та кібербезпеки, інформаційно-комунікаційних систем або безпосередньо організації чи установи. Показано, що даний підхід формування підґрунтя навичок і умінь, дозволяє використовувати фундаментальні професійні знання і багаторівневий принцип класифікації базових компетентностей світової системи стандартизації при розробці вітчизняних освітньо-професійних програм та кваліфікаційних вимог. Окреслено перспективи дослідження, які полягають у визначені інтегральності в розвитку кар'єри, управління персоналом в сфері інформаційних технологій, моніторингу попиту та пропозицій на ринку праці; гармонізації національних і корпоративних рамок компетенцій, кваліфікацій, професійної сертифікації, тощо. Проведено порівняльний аналіз та показано, що зазначені концептуальні принципи підготовки фахівців, повинні стати підґрунтям формування вітчизняного класифікатора посад сектору інформаційних технологій та кібербезпеки. Визначено, що класифікація посад, повинна проводитись на основі визначених кластерів компетенцій галузі інформаційно-комунікаційних технологій та індустріальної моделі США. На базі проведених досліджень, визначено перспективні шляхи, щодо методології формування компетентностей фахівців освітньої галузі інформаційних технологій та кібербезпеки. Зазначений концептуальний підхід дозволить вітчизняній системі освіти та безпосередньо університетам країни, які готують фахівців з інформаційних технологій, успішно реалізувати освітні процеси інтеграції в світовий простір ринку послуг, а також забезпечити діяльність по створенню єдиних освітніх стандартів та класів компетентностей з метою підвищення рівня якості освіти і результатів навчання.

Ключові слова


професійні компетентності; інтегрована компетентність; знання; вміння; навички; європейська рамка; індустріальна модель; професійні стандарти; фахівці з інформаційних технологій та кібербезпеки

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ