Метод оцінки параметрів сигналу засобів несанкціонованого знімання інформації на основі кореляційно-регресійного аналізу

Олександр Анатолійович Лаптєв, Тетяна Олександрівна Войченко, Павло Вікторович Кудюкін, Володимир Іванович Степаненко

Анотація


У статті розглядається розробка моделі на основі експериментально статистичного підходу. Реальним методом отримання математичних моделей стає не теоретично-аналітичні, а експериментально статистичні підходи. У якості даних можуть використовуватися результати проведених заходів, експертні оцінки. Тобто основними джерелами вихідних даних є реально накопичена статична база з того чи іншого виду досліджуваного процесу чи методу. Теоретично — математичний підхід в більшості випадком своєї реалізації спрощує дійсність, узагальнюючи, ігнорує особливості та індивідуальність. Експериментально-статистичний підхід будує свої моделі на індивідуальних, конкретних даних, які не відривають об'єкт від рамок часу і місця.

Розглядається метод регресивного аналізу, який може застосовується для визначення параметрів закладок, що відноситься до конкретного параметричного ряду — з метою імовірнісної оцінки знаходження сигналів ЗНЗІ які відрізняються один від одного за технічними характеристиками та принципом дії. Цей метод використовується для аналізу та обґрунтування рівня та інших властивостей сигналів, що характеризується наявністю одного або декількох параметрів, що показує основні властивості ЗНЗІ. Регресивний аналіз дозволяє знайти емпіричну формулу, що описує залежність виявлення сигналу ЗНЗІ від параметрів. На основі цього методу побудована модель знаходження ЗНЗІ.

У якості вхідних параметрів використовувалися реальні результати проведених заходів, тобто основними джерелами вихідних даних є реально накопичена статична база щодо перевірок об'єктів на наявність ЗНЗІ.

Розроблено метод оцінки взаємовпливу параметрів сигналу ЗНЗІ на основі кореляційно - регресійного аналізу практичних результатів пошуку.

На основі реальних статистичних даних проведено кореляційно-регресивний аналіз впливу параметрів знаходження ЗНЗІ. Проведена оцінка адекватності отриманих даних двома різними методами. Знаходженням коефіцієнта Фехнера та визначення коефіцієнта Пірсона. Обидва методу оцінки показали практично однакові результати, що є підтвердженням адекватності моделі і повністю відповідають практичним аспектам знаходження ЗНЗІ.

Ключові слова


регресійний аналіз; сигнал; модель; матриця; коваріація; засоби несанкціонованого знімання інформації

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ