Математична модель протидії загрозам у системі захисту критичних інформаційних ресурсів

Лілія Павлівна Галата, Богдан Ярославович Корнієнко, Владислав Валерійович Заболотний

Анотація


У статті наведені основні проблеми інформаційної безпеки критичних інформаційних ресурсів та причини їх виникнення. Розглянуто приклади основних загроз для систем захисту критичних інформаційних ресурсів, знайдених після аналізу справжніх інцидентів. Здійснено аналіз основних підходів до побудови математичних моделей систем захисту інформації. Запропонована математична модель протидії впливу внутрішніх та зовнішніх загроз на систему захисту критичних інформаційних ресурсів виробництва мінеральних добрив. Поетапно розписаний процес побудови математичної моделі протидії загрозам у системі захисту критичних інформаційних ресурсів за допомогою Марківського ланцюга. Запропонована методика знаходження актуальних загроз безпеці даних при їх обробці. Розроблено програмний модуль на мові програмування Python. Проведено дослідження на імітаційній моделі захисту критичних інформаційних ресурсів. Наведені приклади розрахунків імовірностей знаходження математичної моделі інформаційної системи захисту критичних інформаційних ресурсів в одному з чотирьох станів (загроза не настала; загроза настала, але не була реалізована; загроза настала, була реалізована; загроза настала, але була відбита системою захисту). Приклади аналізу числових результатів за допомогою запропонованої методики наочно показують, що їх використання допомагає з визначенням загроз, які є актуальними для досліджуваної системи та можуть використовуватись на практиці. Недоліком запропонованої методики є необхідність розгляду поведінки системи захисту критичних інформаційних ресурсів при дії на неї кожного типу загроз окремо і неможливість визначення поведінки при одночасній дії кількох загроз. Але з іншого боку вивчення впливу кожної загрози окремо дозволяє більш детально вивчити кожен її тип та визначити ті, вірогідність появи яких є найбільшою

Ключові слова


математична модель; загроза; система захисту; критичні інформаційні ресурси

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ