Метод кодування бітового опису трансформант на базі незалежних кодових структур у технології управління інтенсивністю відеопотоку

Володимир Вікторович Бараннік, Юрій Миколайович Рябуха, Віталій Вікторович Твердохліб, Юрій Михайлович Бабенко, Анатолій Дмитрович Сорокун

Анотація


У статті приводиться загальний опис підходу до побудови кодового представлення фрагментів відеопотоку, а саме – трансформант ДКП. Таке кодове представлення являє собою певну сукупність кодограм окремих бітових площин трансформанти. У свою чергу, кодограма  кожної з бітової площини будується з використанням виявлення довжин серій двійкових елементів у межах кожної з них. Виявлення серій двійкових елементів у рамках запропонованого методу при цьому здійснюється у напрямку рядків. Отримувані при цьому кодограми бітових площин формуються на базі нерівноважних позиційних кодів. На відміну від традиційних методів кодування, орієнтованих на зменшення ймовірнісно-статистичної надмірності, у даному випадку виконується усунення структурної надмірності бітового опису трансформант кадрів відео потоку. При цьому, кодовий опис кожної з трансформант формується окремо. Інакше кажучи, у рамках кодових конструкцій трансформант кожна з кодограм її бітових площин є незалежними між собою. Тобто, при виключенні однієї або кількох кодограм, що несуть у собі опис тієї чи іншої кількості бітових площин, на прийомному боці руйнування усього кодового опису трансформанти не відбувається. Тобто, сформований кодовий опис дає змогу відновити трансформанту на прийомному боці з деякими погрішностями. Звідси виходить, що така маніпуляція кількістю кодограм, які були початково задіяні для опису трансформант кадру відеопотоку дає при цьому змогу змінювати кількість біт, яка необхідна для її кодового опису. Отже, відбувається фактично додаткове скорочення інформаційної інтенсивності даних, що передаються, окрім скорочення, яке досягається за рахунок власне переведення опису трансформанти до вигляду позиційного коду. У свою чергу, це дає змогу використання розглянутого методу кодування як базис у складі технології управління інтенсивністю відеоданих. Розроблений метод при цьому не потребує істотних обчислювальних потужностей для його ефективного функціонування, оскільки побудова коду бітового опису потребує меншого обсягу апаратних ресурсів за рахунок скорочення динамічного діапазону обчислень у порівнянні з компонентним кодуванням


Ключові слова


Бітова площина, трансформанта ДКП, інформаційна інтенсивність, відеопоток

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ