Дослідження електромагнітної обстановки на аеродромах цивільної авіації та формування заходів з її нормалізації

Валерій Валерійович Козловський, Олексій Володимирович Ходаковський, Оксана Миколаївна Тихенко, Анастасія Сергіївна Куцак

Анотація


Встановлено, що одним із фізичних факторів техногенного походження, що генеруються стаціонарними об’єктами аеродромів, є електромагнітні поля широкого частотного спектра. Вони створюються внаслідок експлуатації застарілого радіотехнічного обладнання, призначеного для обслуговування повітряних суден, великі терміни його експлуатації, відсутності сучасних засобів навігації. Мета роботи – на основі натурних вимірювань рівнів електромагнітних полів, на території аеродромів цивільної авіації, розробити рекомендації щодо визначення санітарно-захисних зон та підтримання їх на нормативному рівні. Проведено аналіз натурних вимірювань рівнів електромагнітних полів на території аеродрому міжнародного аеропорту «Одеса», вимірювання здійснювалося каліброваним вимірювачем напруженості електричного та магнітного полів П3-31, відповідно до інструкції з експлуатації. Максимальна похибка вимірювань не перевищувала 2,7 дБ. Виявлені розбіжності термінологічного та навіть методологічного характеру у чинних нормативах з електромагнітної безпеки України. Встановлено, що потребують уточнення методики розрахунку інтегрального електромагнітного навантаження за умови впливу різнорідних джерел на електромагнітну обстановку. Потребують уточнення одиниці вимірювання параметрів електричних, магнітних та електромагнітних полів з урахуванням наявного та перспективного переліку вимірювального обладнання. Розроблено рекомендації щодо встановлення санітарно-захисних зон. Доведено, що існуюча житлова забудова знаходиться за межею санітарно-захисних зон та зон обмеження забудови для джерел випромінювання електромагнітної енергії на території аеродрому «Одеса». Надано обґрунтовані загальні рекомендації щодо нормалізації електромагнітної обстановки на територіях аеродромів цивільної авіації та підтримання її на нормативному рівні.

Ключові слова


радіотехнічне обладнання; електромагнітні поля; електромагнітна безпека; моніторинг електромагнітної обстановки

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ