Метод побудови семантичного словника у складі досконало стійкої криптосистеми захисту текстової інформації

Р. С. Одарченко, Є. О. Самойлик, А. О. Абакумова

Анотація


У статті розроблено формальну структуру тезаурусу смислових образів для будь-якої мови взагалі або для будь-якого суб’єкту окремо. Показано, що у багатьох прикладних сферах доцільно призначити наступну ієрархію смислових одиниць, що відображають логічно завершені думки певного рівня абстрагування, де убування ступеню абстрагування прийнято зліва направо: сценарій/ситуація/фраза/слово. Одночасно зазначалося, що для побудови будь-якої досконало стійкої лексикографічної крипто-семантичної системи захисту текстової інформації необхідно мати формальні визначення таких смислових відношень між семантичними одиницями як смислова ідентичність, смислова відмінність, сумнівна смислова ідентичність (або правдоподібність), сумнівна смислова відмінність (або фальшиво-подібність). Відповідно з цим, запропоновано методологічний підхід до захисту смислу текстових повідомлень, що заснований на використанні відношень смислової правдоподібності. На закінчення представлено формальні відображення семантики текстової інформації, що дозволяє автоматизувати процес створення семантичних словників.

Ключові слова


криптосистема; захист; тезаурус; семантичний словник; текстова інформація.

Посилання


Смарт Н. Криптография / С. А. Кулешова (пер. с англ.). — М. : Техносфера, 2006. — 519 с.

Месси Дж. Л. Введение в современную криптологию. Малый тематический выпуск «Защита информации». ТИИЭР, 1988, № 5.

Encyclopedia of cryptography and security / ed.-in-chief Henk C. A. van Tilborg. New York : Springer , cop. 2005. — X 684.

Тилборг Ван Х. К. А. Основы криптологии. Профессиональное руководство и интерактивный ученик. — М. : Мир, 2006. — 471 с.

Грездов Г. Г. Современные методы защиты информации; под ред. чл.-корр. НАН Украины

В. В. Васильева. — К., 2002. — 32с. (Препринт / НАН Украины. Отделение гибридных моделирующих и управляющих систем в энергетике ИПМЭ; №01/2001).

Соломаа А. Криптография с открытым ключем: пер. с англ. — М. : Мир, 1995. — 318 с.

Щербаков Л. Ю., Домашев А. В. Прикладная криптография. Использование и синтез криптографических интерфейсов. — М. : Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2003. — 416 с.

Заєць В. В., Чуприн В. М. Визначення стійкості криптостеганографічних методів захисту інформації // Збірник наукових праць Інституту проб-лем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — Київ: ІПМЕ імені Г. Є. Пухова НАН України, 2007. — № 44. — С. 9–19.

Заєць В. В., Чуприн В. М. Розрахунок ефективності криптосемантичної системи захисту ін-формації // Збірник наукових праць «Управління розвитком». — Харків : ХНЕУ, 2008. — №6 — С. 68–70.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ