Методи оцінки функціональної безпеки бездротових сенсорних мереж

В.О. Остапенко

Анотація


У статті розкривається актуальна проблема оцінки функціональної безпеки бездротових сенсорних мереж, які обумовлені низькими показниками, як з точки зору гарантованості доставки даних за обмежений час, так і з точки зору захисту інформації. Розглядаються методи оцінки функціональної безпеки в автоматизованих системах моніторингу стану розподілених об’єктів медико-екологічних комплексів, а саме моніторингу стану рослин. Актуальність проблеми оцінювання апаратно-програмних комплексів з точки зору функціональної безпеки відзначається складністю програмного забезпечення і необхідністю використання даних комплексів в польових умовах.


Ключові слова


бездротові сенсорні мережі; функціональна надійність; моніторинг стану рослин

Посилання


Рагозин Д. В. Моделирование синхронизированных сенсорных сетей // Проблеми програмування. – 2008. – № 2-3. Спеціальний випуск – 721-729 с.

IEC 61508:2010 Commented version, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. – Geneva: International Electrotechnical Commission. – 2010.

Romanov V., Artemenko D., Brayko Yu., Galelyuka I., Imamutdinova R., Kytayev O., Palagin O., Sarakhan Ye., Starodub M., Fedak V. Portable Biosensor: from Idea to Market. International Journal "Information Theories & Applications". Vol. 19, Number 2. Sofia, Bulgaria. 2012. P. 126–131.

Romanov V., Galelyuka I., Hrusha V., Sarakhan Ye. Biosensor for Express-Diagnostics of Plant States // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Radostim-2009. Гумінові речовини та фітогормони в сільському господарстві», Дніпропетровськ, 16-18 лютого. – 2010. – С. 153-154.

Romanov V., Gribova V., Galelyuka I., Voronenko O. Multilevel sensor networks for precision farming and environmental monitoring. Information Technologies & Knowledge. Vol. 9, Number 1. Sofia, Bulgaria. 2015. P. 3–10.

Вороненко А.В., Романов В.А. Выбор унифицированных средств процессорной обработки данных на основе cortex-ядра для биосенсорных приборов // Комп’ютерні засоби, мережі та системи: зб. наук. пр. / К.: Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – 2013 (№12). – C. 44-101.

Груша В.М. Використання бездротової сенсорної мережі у дослідженнях методу індукції флуоресценції хлорофілу // Комп’ютерні засоби, мережі та системи: зб. наук. пр. / К.: Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – 2013 (№12). – C. 54-63.

Груша В.М. Обробка результатів експериментальних досліджень, проведених з використанням портативного флуорометра «Флоратест». Комп’ютерні засоби, мережі та системи. 2015. № 14. C. 109–116.

От моделей поведения к искусственному интеллекту / под ред. В. Г. Редько - М.: КомКнига, 2006. - 456с.

Рагозин Д.В. Моделирование синхронизированных сенсорных сетей // Проблеми програмування. – 2008. – № 2-3. Спеціальний випуск – 721-729 с.

Романов В.О., Галелюка І.Б., Вороненко О.В., Груша В.М. Нова інформаційна технологія експрес-оцінювання стану рослин в умовах дії стресових факторів // Комп’ютерні засоби, мережі та системи: зб. наук. пр. / К.: Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – 2016 (№15). – C. 44-101.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ