Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал висвітлює теоретичні та науково-практичні результати, що визначають напрямок і розвиток наукових досліджень в галузях інформаційних технологій, кібербезпеки, електроніки, телекомунікацій та радіотехніки, транспорту та транспортних технологій, екології, хімічної технології, біотехнології та біоінженерії.

Журнал видається для професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів старших курсів вищих навчальних закладів, вузів і промислових підприємств.

 

Політика розділів

Інформаційні технології, кібербезпека

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Електроніка, телекомунікації та радіотехніка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Транспорт, транспортні технології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Екологія, хімічна технологія, біотехнології, біоінженерія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Загальні положення:

Всі статті проходять 3 етапи розгляду:
І етап – перевірка на плагіат за допомогою вільнодоступних програм. 
ІІ етап – перевірка на відповідність вимогам журналу "Наукоємні технології".
ІІІ етап – подвійне сліпе рецензування.
 1. Рецензентом може бути член редколегії або уповноважений експерт у галузі.
 2. Рецензування закрите - П.І.Б. рецензентів авторам не повідомляється.
 3. Все листування між рецензентом і автором ведеться через редакцію.
 4. Рецензент у своєму рішенні про публікації статті може спиратися на думки залучених ним експертів.
 5. Думка рецензента не є остаточною.
 6. Результатом рецензування є рекомендація рецензента.
 7. У разі незгоди з рецензією автор може направити до редакції мотивовану відповідь.
 8. Рішення редакційної колегії про можливість публікації статті є остаточним.

Порядок рецензування :

 1. Надісланий рукопис реєструється в момент отримання електронної версії (дата реєстрації).
 2. Головний редактор журналу або відповідальний редактор приймає рішення про вибір рецензентів для даного рукопису згідно з тематикою рукопису.
 3. Матеріали рукопису передаються на рецензування призначеним рецензентам.
 4. Результат рецензування - рекомендація рецензента.
 5. Рецензії на рукопис направляється автору в будь-якому випадку.
 6. У разі позитивних рецензій рукопис передається до редакції для її підготовки до публікації.
 7. У разі необхідності переробки рукопису автору відправляється рецензія разом з усіма зауваженнями та побажаннями рецензента.
 8. У разі негативної рецензії на рукопис - автору направляється рецензія з мотивованою відмовою. Після отримання результатів рецензування автор готує необхідні матеріали.
 9. У разі переробки рукопису - готує перероблений варіант рукопису (до 3 місяців).
 10. У разі незгоди з рецензією автор надсилає до редакції мотивовану відповідь.
 11. Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензування.
 12. Рукопис, що отримав позитивні рецензії, передається до редакції для підготовки до публікації.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Періодичність публікації

Крайній термін подання статті:

 • до першого номеру - 1 березня;
 • до другого номеру - 1 червня;
 • до третього номеру - 1 вересня;
 • до четвертого номеру - 1 грудня.

Терміни виходу випусків журналу:

 • перший - до 30 квітня;
 • другий - до 31 липня;
 • третій - до 31 жовтня;
 • четвертий - до 31 січня.

 

 

Редакційна колегія

Головний редактор: Козловський Валерій Валерійович, Перший проректор Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Заступник головного редактора: Мачалін Ігор Олексійович, Директор Навчально-наукового інституту аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Відповідальний секретар: Савченко Аліна Станіславівна, завідувач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук, доцент;

Редакційна колегія:

Розділ "Інформаційні технології, кібербезпека"

Віноградов Микола Анатолійович, професор кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Жуков Ігор Анатолійович, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Литвиненко Олександр Євгенович, завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету, доктор технічних наук , професор;

Міщенко Андрій Віталійович, технічний директор Міжнародного аеропорту «КИЇВ»,  доктор технічних наук, професор;

Оксіюк Олександр Глібович, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук, професор;

Карпінський Микола Петрович, завідувач кафедри інформатики факультету інженерної механіки та комп’ютерних наук Технічно-гуманітарної Академії, Польща, доктор технічних наук, професор;

Лахно Валерій Анатолійович, завідувач кафедри кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем Європейського університету, доктор технічних наук, професор.

Розділ "Електроніка, телекомунікації та радіотехніка"

Бараннік Володимир Вікторович, провідний науковий співробітник наукового центру Харківського університету Повітряних Сил, доктор технічних наук, професор;

Білецький Анатолій Якович, професор кафедри електроніки Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Козлюк Ірина Олексіївна, професор кафедри телекомунікаційних систем Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Писарчук Олексій Олександрович, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Сайко Володимир Григорович, професор кафедри прикладних інформаційних систем Факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук, професор;

Яновський Фелікс Йосипович, завідувач кафедри електроніки Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

KRAISAT Yahya, професор кафедри Електротехніки та Електроніки, Університету Аль-Хасан, Йорданія, PhD.

Розділ «Транспорт, транспортні технології»

Харченко Володимир Петрович, Проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Запорожець Олександр Іванович, Проректор Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Дмитрієв Сергій Олексійович, Директор Навчально-наукового аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Конахович Георгій Филимонович, завідувач кафедри телекомунікаційних систем Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Соломенцев Олександр Васильович, професор кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Уланський Володимир Васильович, професор кафедри електроніки Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Раза Ахмед, технічний радник приватного департаменту Президента Об’єднаних Арабських Еміратів, м. Абу-Дабі, PhD.

Розділ «Екологія, хімічна технологія, біотехнології та біоінженерія»

Ісаєнко Володимир Миколайович Ректор Національного авіаційного університету, доктор біологічних наук, професор

Бойченко Сергій Валерійович, Директор Навчально-наукового інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Вовк Оксана Олексіївна, Проректор Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Гринишин Олег Богданович,  Інститут хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор;

Кухарьонок Георгий Михайлович,  доктор технічних наук, професор, Білоруський національний технічний університет, Республіка Білорусь;

Кутлахмедов Юрий  Онистович, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, Національна академія наук, доктор біологічних наук, професор;

Каракоч Т. Хікмет, Анадолійський університет цивільної авіації, доктор технічних наук, професор, Турецька республіка;

Матейчик Володимир Павлович, доктор технічних наук, професор Національного транспортного університету, Україна.

 

Етична політика

Редакційна політика журналу "Наукоємні технології" спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics  – http://publicationethics.org), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

У разі, якщо матеріали вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті.

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті та ін.) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У разі підтвердження підозр, пов'язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією журналу і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE ( Committee on Publication Ethics  – http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors).E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ