Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал висвітлює актуальні теоретичні проблеми авіації; результати науково-дослідних робіт, передовий досвід, що визначає напрямок і розвиток наукових досліджень в галузі інформаційної безпеки та інформаційно-комунікаційних систем.

Журнал видається для професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів старших курсів вищих навчальних закладів, вузів і промислових підприємств.

 

Політика розділів

Авіоніка та машинознавство

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Авіаційна хіммотологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Екологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Експлуатація повітряного транспорту

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Інформаційна безпека

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Системи управління

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Транспортні системи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Природничі науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Енергетика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Аеронавігаційні системи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Технічні науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Фізика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Загальні положення:

 1. Рецензування проходять всі статті.
 2. Рецензування закрите - П.І.Б. рецензента авторам не повідомляється.
 3. Все листування між рецензентом і автором ведеться через редакцію.
 4. Рецензент у своєму рішенні про публікації статті може спиратися на думки залучених ним експертів.
 5. Думка рецензента не є остаточною.
 6. Результатом рецензування є рекомендація рецензента.
 7. У разі необхідності рукопис може бути відправлено ​​на рецензування кільком рецензентам.
 8. У разі незгоди з рецензією автор може направити до редакції мотивовану відповідь.
 9. Рішення редакційної колегії про можливість публікації статті є остаточним.

Порядок рецензування :

 1. Надісланий рукопис реєструється в момент отримання електронної версії (дата реєстрації).
 2. Головний редактор журналу або відповідальний редактор приймає рішення про вибір рецензента/ів для даного рукопису згідно з тематикою рукопису.
 3. Матеріали рукопису передаються на рецензування призначеному рецензенту/ам.
 4. Результат рецензування - рекомендація рецензента.
 5. Рецензія/і на рукопис направляється автору в будь-якому випадку.
 6. У разі позитивної рецензії рукопис передається до редакції для її підготовки до публікації.
 7. У разі необхідності переробки рукопису автору відправляється рецензія разом з усіма зауваженнями та побажаннями рецензента.
 8. У разі негативної рецензії на рукопис - автору направляється рецензія з мотивованою відмовою.Після отримання результатів рецензування автор готує необхідні матеріали.
 9. У разі переробки рукопису - готує перероблений варіант рукопису (до 3 місяців).
 10. У разі незгоди з рецензією автор надсилає до редакції мотивовану відповідь.
 11. Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензуванн.
 12. Рукопис, що отримав позитивну рецензію, передається до редакції для її підготовки до публікації.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Періодичність публікації

Крайній термін подання статті:

 • до першого номеру - 1 березня;
 • до другого номеру - 1 червня;
 • до третього номеру - 1 вересня;
 • до четвертого номеру - 1 грудня.

Терміни виходу випусків журналу:

 • перший - до 30 квітня;
 • другий - до 31 липня;
 • третій - до 31 жовтня;
 • четвертий - до 31 січня.

 

 

Редакційна колегія

Головний редактор

Юдін Олександр Костянтинович, Національний авіаційний університет, Україна

Заступник головного редактора

Лобода Світлана Миколаївна, Національний авіаційний університет, Україна

Відповідальний секретар

Зюбіна Руслана Віталіївна, Національний авіаційний університет, Україна

Редколегія

Литвиненко Олександр Євгенович, Національний авіаційний університет, Україна

Конахович Георгій Филимонович, Національний авіаційний університет, Україна

Алекс Смерлас, Європейське агентство авіаційної безпеки, Германія,

Бараннік Володимир Вікторович, Харківський університет Повітряних Сил, Україна

Білокопитов Юрій Васильович, Національний авіаційний університет, Україна

Бойченко Сергій Валерійович, Національний авіаційний університет, Україна

Васген Мелікян, корпорація «Synopsys», Вірменія

Велло Кук, Талліннський технічний університет, Естонія

Грехов Андрій Михайлович, Національний авіаційний університет, Україна

Данилов Олександр Михайлович, Всеросійський науково-дослідний інститут з переробки нафти, Росія

Жангісіна Гульнур Давлетжанова, Казахський національний технічний університет, Казахстан

Жуков Ігор Анатолійович, Національний авіаційний університет, Україна

Запорожець Олександр Іванович, Національний авіаційний університет, Україна

Корченко  Олександр Грегорович, Національний авіаційний університет, Україна

Кулик Микола Сергійович, Національний авіаційний університет,

Кучинський Володимир Георгійович, ВАТ «Науково-виробниче об'єднання «Русский Электропривод»», Росія

Ленс Еріксон, Авіаційний університет, Ембрі-Ріддл, США

Мілослав Петрасек, Університет оборони, Чехія

Новіков Олексій Миколайович, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Україна

Новікова Емма Борисівна, Московський державний університет технологій та управління, Росія

Опанасенко Володимир Миколайович, Національної академії наук України, Україна

Палагін Олександр Васильович, Національної академія наук України, Україна

Панін Владислав Вадимович, Київська державної академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Україна

Пітер Ексель, Гліндурський університет, Великобританія

Рева Олексій Миколайович, Кіровоградський національний технічний університет, Україна

Сергій Едвард Лішевський, Рочестерський технологічний інститут США

Тамаргазін Олександр Анатолійович, Національний авіаційний університет, Україна

Терещенко Юрій Матвійович, Національний авіаційний університет, Україна

Тунік Анатолоій Азарійович, Національний авіаційний університет, Україна

Харченко Володимир Петрович, Національний авіаційний університет, Україна

Хаханов Володимир Іванович, Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна

Яновський Леонід Самійлович, Центральний інститут авіаційного моторобудування ім. П.І. Баранова, Росія

Яновський Фелікс Йосипович, Національний авіаційний університет, Україна

 

 

Етична політика

Редакційна політика журналу "Наукоємні технології" спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics  – http://publicationethics.org), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

У разі, якщо матеріали вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті.

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті та ін.) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У разі підтвердження підозр, пов'язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією журналу і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE ( Committee on Publication Ethics  – http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors).E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ