Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал висвітлює актуальні теоретичні проблеми авіації; результати науково-дослідних робіт, передовий досвід, що визначає напрямок і розвиток наукових досліджень в галузі інформаційної безпеки та інформаційно-комунікаційних систем.

Журнал видається для професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів старших курсів вищих навчальних закладів, вузів і промислових підприємств.

 

Політика розділів

Авіоніка та машинознавство

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Авіаційна хіммотологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Екологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Експлуатація повітряного транспорту

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Інформаційна безпека

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Системи управління

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Транспортні системи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Природничі науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Енергетика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Аеронавігаційні системи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Технічні науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Фізика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Загальні положення:

 1. Рецензування проходять всі статті.
 2. Рецензування закрите - П.І.Б. рецензента авторам не повідомляється.
 3. Все листування між рецензентом і автором ведеться через редакцію.
 4. Рецензент у своєму рішенні про публікації статті може спиратися на думки залучених ним експертів.
 5. Думка рецензента не є остаточною.
 6. Результатом рецензування є рекомендація рецензента.
 7. У разі необхідності рукопис може бути відправлено ​​на рецензування кільком рецензентам.
 8. У разі незгоди з рецензією автор може направити до редакції мотивовану відповідь.
 9. Рішення редакційної колегії про можливість публікації статті є остаточним.

Порядок рецензування :

 1. Надісланий рукопис реєструється в момент отримання електронної версії (дата реєстрації).
 2. Головний редактор журналу або відповідальний редактор приймає рішення про вибір рецензента/ів для даного рукопису згідно з тематикою рукопису.
 3. Матеріали рукопису передаються на рецензування призначеному рецензенту/ам.
 4. Результат рецензування - рекомендація рецензента.
 5. Рецензія/і на рукопис направляється автору в будь-якому випадку.
 6. У разі позитивної рецензії рукопис передається до редакції для її підготовки до публікації.
 7. У разі необхідності переробки рукопису автору відправляється рецензія разом з усіма зауваженнями та побажаннями рецензента.
 8. У разі негативної рецензії на рукопис - автору направляється рецензія з мотивованою відмовою.Після отримання результатів рецензування автор готує необхідні матеріали.
 9. У разі переробки рукопису - готує перероблений варіант рукопису (до 3 місяців).
 10. У разі незгоди з рецензією автор надсилає до редакції мотивовану відповідь.
 11. Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензуванн.
 12. Рукопис, що отримав позитивну рецензію, передається до редакції для її підготовки до публікації.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Періодичність публікації

Крайній термін подання статті:

 • до першого номеру - 1 березня;
 • до другого номеру - 1 червня;
 • до третього номеру - 1 вересня;
 • до четвертого номеру - 1 грудня.

Терміни виходу випусків журналу:

 • перший - до 30 квітня;
 • другий - до 31 липня;
 • третій - до 31 жовтня;
 • четвертий - до 31 січня.

 

 

Редакційна колегія

Головний редактор: Козловський Валерій Валерійович, директор Навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Заступник головного редактора: Мачалін Ігор Олексійович, директор Навчально-наукового інституту аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Відповідальний секретар: Савченко Аліна Станіславівна, доцент кафедри комп’ютерних інофрмаційних технологій Національного авіаційного університету;

Редакційна колегія:

Бараннік Володимир Вікторович, провідний науковий співробітник наукового центру Харківського університету Повітряних Сил, доктор технічних наук, професор;

Бойченко Сергій Валерійович, завідувач кафедри екології Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Грехов Андрій Михайлович, професор кафедри аеронавігаційних систем Національного авіаційного університету, доктор фізико-математичних наук, професор;

Жуков Ігор Анатолійович, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Запорожець Олександр Іванович, директор Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Конахович Георгій Филимонович, завідувач кафедри телекомунікаційних систем Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Литвиненко Олександр Євгенович, завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету, доктор технічних наук , професор;

Новіков Олексій Миколайович, проректор з науково-педагогічної роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор;

Оксіюк Олександр Глібович, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук, професор;

Опанасенко Володимир Миколайович, провідний науковий співробітник відділу Інституту кібернетики Національної академії наук України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник;

Палагін Олександр Васильович, академік Національної академія наук України, доктор технічних наук, професор;

Тамаргазін Олександр Анатолійович, завідувач кафедри технологій аеропортів Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Тунік Анатолій Азарійович, професор кафедри систем управління літальних апаратів Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Харченко Володимир Петрович, проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Хаханов Володимир Іванович, декан факультету комп'ютерної інженерії та управління Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор;

Юн Геннадій Миколайович, завідувач кафедри організацій авіаційних технологій Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Яновський Фелікс Йосипович, завідувач кафедри радіоелектроніки Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор;

Алекс Смерлас, експерт у галузі авіоніки та програмного забезпечення Європейського агентства авіаційної безпеки, Німеччина, доктор технічних наук;

Велло Кук, завідувач кафедри теорії і конструкції Талліннського технічного університету, Естонія, доктор технічних наук, професор;

Карпінський Микола Петрович, завідувач кафедри інформатики факультету інженерної механіки та комп’ютерних наук Технічно-гуманітарної Академії, Польща, доктор технічних наук, професор;

Ленс Еріксон, директор малої програми космічних досліджень Авіаційного університету Ембрі-Ріддл, США, доктор технічних наук, професор;

Петров Олександр Степанович, професор кафедри прикладної інформатики Навчально-технічного університету «AGH», Польща, доктор технічних наук, професор;

Пітер Ексель, декан інституту мистецтв, науки та технологій Гліндурського університету, Великобританія, доктор технічних наук, професор;

Пол Бейтс, завідувач кафедри авіації Університету Гриффіту , Австралія, доктор технічних наук, професор;

Сергій Едвард Лішевський, професор кафедри електротехніки Рочестерського технологічного інституту, США, доктор технічних наук, професор.

 

 

Етична політика

Редакційна політика журналу "Наукоємні технології" спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics  – http://publicationethics.org), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

У разі, якщо матеріали вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті.

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті та ін.) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У разі підтвердження підозр, пов'язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією журналу і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE ( Committee on Publication Ethics  – http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors).E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ