№ 1(70) (2016)

Зміст

Структура, фазовий склад і механічні властивості композиційних матеріалів на основі титанового сплаву ті+10мо і синтезованих при терті вторинних плівок PDF
А. Г. КОСТОРНОВ, О. И. ФУЩИЧ, В. Ф. ГОРБАНЬ, Т. М. ЧЕВЫЧЕЛОВА, М. В. КАРПЕЦЬ 4-10
Оцінка структурно-енергетичних показників пар тертя при роботі в режимі пуск - зупинка PDF
О. А. МИКОСЯНЧИК, Р. Г. МНАЦАКАНОВ, А. Ю. КУМУРЖИ, С. В. ШАКУЛИЕВ 11-19
Напружено-деформований стан при багатоосередковому зародженні і розвитку мікротріщин в гальмівних шківах бурових лебідок PDF
А. И. ВОЛЬЧЕНКО, М. В. КИНДРАЧУК, Д. А. ВОЛЬЧЕНКО, Н. А. ВОЛЬЧЕНКО, В. С. ВИТВИЦКИЙ 20-32
Нерівноважна трибологія при фрикційній взаємодії пар тертя гальмівних пристроїв (частина друга) PDF
Д. Ю. ЖУРАВЛЕВ 33-46
Напружено-деформований стан металевого фрикційного елементу дисково-колодкового гальма (частина друга) PDF
А. В. ВОЗНЫЙ 47-57
Термодинамічний аспект плівкового голодування в трибоз'єднаннях PDF
В. И. КУБИЧ, В. М. ЮРОВ 58-66
Технологічні аспекти забезпечення працездатності інструменту з швидкорізальних сталей PDF
М. В. КІНДРАЧУК, В. В. ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, В. Г. ХИЖНЯК, Н. А. ХАРЧЕНКО 67-78
Забезпечення експлуатаційної надійності малогабаритних пневматичних клапанів з двопозиційним поляризованим електромагнітним приводом PDF
Г. И. ЗАЙОНЧКОВСКИЙ, Е. И. БАРИЛЮК, Ю. Н. РЫКУНИЧ, Я. Б. ФЕДОРИЧКО 79-91
Оцінка амплітуди резонансних коливань зубчастої передачі зі змінним передатним відношенням при роторних вібраціях PDF
О. П. КАРПОВ, П. Л. НОСКО, П. В. ФІЛЬ 92-97
Підвищення триботехнічних характеристик титанових деталей літаків PDF
А. С. БЫЧКОВ 98-105
Методика дослідження впливу локальної деформаційної пошкоджуваності на процес зростання тріщини втоми PDF
М. В. КАРУСКЕВИЧ, Е. Ю. КОРЧУК, С. В. ЩЕПАК 106-111
Сучасні функціональні матеріали з бейнітною наноструктурною матрицею та підвищеними трибологічними властивостями PDF
М. В. КІНДРАЧУК, В. З. КУЦОВА, М. А. КОВЗЕЛЬ, О. В. ТІСОВ 112-130
Дослiдження корозiйних процесiв екологiчно небезпечних в експлуатацii металоконструкцiй PDF
В. Д. МАКАРЕНКО, В. С. ЛУКАЧ, В. I. ВАСИЛЮК, Н. В. КОЗАЧЕНКО, Л. А . ТАРАБОРКІН 131-136
Методи оцінки теплових характеристик металевих фрикційних елементів гальмівних пристроїв PDF
Н. М. СТЕБЕЛЕЦЬКА 137-142
Оцінка впливу механічних дій на гнучкі друковані плати PDF
И. Ш. НЕВЛЮДОВ, Е. А. РАЗУМОВ-ФРИЗЮК, В. В. НЕВЛЮДОВА, Н. П. ДЕМСКАЯ 143-149
Дослідження поверхонь тертя робочих органів грунтообробних сільськогосподарських машин PDF
М. І. ДЕНИСЕНКО, О. В. ЗАЗИМКО, В. Ф. ЛАБУНЕЦЬ 150-153
Реалізація процесного підходу до управління якістю зносостійких покриттів PDF
Н. А. МЄДВЄДЄВА 154-160


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована