№ 2(61) (2013)

Зміст

КОНТАКТНА ТА КОНТАКТНО-ІМПУЛЬСНА ВЗАЄМОДІЯ У БАГАТОПАРНИХ ФРИКЦІЙНИХ ВУЗЛАХ СТРІЧКОВО-КОЛОДКОВОГО ГАЛЬМА PDF
Мирослав Васильович Кіндрачук, Микола Олександрович Вольченко, Дмитро Олександрович Вольченко, Дмитро Юрійович Журавльов, Андрій Володимирович Возний 4-19
ТЕМПИ НАГРІВАННЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ПАРА ТЕРТЯ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ І ТРИВАЛОМУ ПІДВЕДЕННІ ТЕПЛОТИ В СТРІЧКОВО-КОЛОДКОВОМУ ГАЛЬМІ PDF
Ахад Хамідович Джанахмедов, Олександр Іванович Вольченко, Дмитро Олександрович Вольченко, Микола Олександрович Вольченко, Наталія Михайлівна Стебелецька 20-28
БАГАТОВАРІАНТНІСТЬ МЕХАНОХІМІЧНОГО СТРУКТУРУВАННЯ СТАЛЕВОЇ ПОВЕРХНІ В КОНТАКТНІЙ ЗОНІ ТЕРТЯ ПІД ВПЛИВОМ ДИТІОФОСФАТУ PDF
Олег Олександрович Міщук, Олександр Васильович Телемко, Максим Петрович Цаплій 29-36
КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ ТРІАД «45ХН2МФА - LUKOIL-SUPER - АО20-1», «12Х2Н4 - LUKOIL-SUPER - АО20-1» В УМОВАХ СТУПІНЧАСТОГО НАВАНТАЖЕННЯ PDF
Вадим Иванович Кубич 37-45
ПІДДАТЛИВІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ФРИКЦІЙНИХ ВУЗЛІВ ТА ЇХ З’ЄДНАНЬ ЗА КОНТАКТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В МЕТАЛОПОЛІМЕРНИХ ПАРАХ ТЕРТЯ ГАЛЬМІВНИХ ПРИСТРОЇВ PDF
Святослав Ігорович Криштопа 46-55
КІНЕТИКА ЗМІНИ МІКРОТВЕРДОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ МЕТАЛУ ПРИ АДАПТАЦІЇ ГРАНИЧНИХ АДСОРБЦІЙНИХ ШАРІВ МАСТИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ЗОНІ КОНТАКТУ PDF
Оксана Олександрівна Мікосянчик 56-61
МАТЕМАТИЧНЕ МОДУЛЮВАННЯ РІВНЯННЯ ЗНОСУ ПОКРИТТІВ ПРИ ФРЕТІНГУ, ОТРИМАНИХ ДЕТОНАЦІЙНИМ ТА НАДЗВУКОВИМ ПЛАЗМОВИМ МЕТОДАМИ PDF
Евгений Константинович Фень, Валерий Николаевич Пащенко 62-66
КОНТАКТНА ЗАДАЧА З УРАХУВАННЯМ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ ПРИ НОРМАЛЬНОМУ І ТАНГЕНЦІАЛЬНОМУ НАВАНТАЖЕННЯХ PDF
Віктор Іванович Кравцов, Мехрдад Абаді Садегіджалал 67-72
ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ПЛАЗМОВОГО ПОКРИТТЯ ЗА РІВНЕМ ЗНОШУВАННЯ PDF
Оксана Володимирівна Маннапова, Олександр Дмитрович Соколов 73-79
ЗАХИСТ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ ДИСКРЕТНИМИ ПОВЕРХНЯМИ PDF
Ефремович Владимир Марчук, Борис Артемович Ляшенко, Мирослав Васильович Кіндрачук, Олександр Іванович Духота 80-87
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН У КОМПОЗИЦІЙНОМУ МАТЕРІАЛІ ПРИ ТЕРТІ ЗА ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР PDF
Анатолій Олександрович Корнієнко 88-91
ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ СКЛАДНОГО РУХУ МАНІПУЛЯЦІЙНИХ ГІДРООЧИЩУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ PDF
Мирослав Васильевич Кіндрачук, Володимир Миколайович Нигора, Ігор Миколайович Білецький 92-95
ВПЛИВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ЯКІСТЬ ПОВЕРХОНЬ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРИАЛІВ PDF
Корбут Валентинович Корбут, Олексій Вікторович Андрєєв, Іренеуш Дерек, Олег Віталійович Радько, Василь Федорович Лабунець 96-100
ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ЕПОКСИКОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ ТРИБОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Віталій Павлович Кашицький, Оксана Леонідівна Садова, Петро Петрович Савчук 101-104
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МАЛОГАБАРИТНИХ ПНЕВМОКЛАПАНІВ З ДВОПОЗИЦІЙНИМ ПОЛЯРИЗОВАНИМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПРИВОДОМ ПІД ДІЄЮ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ PDF
Юрій Миколайович Рикуніч, Людмила Володимирівна Ананьєвська, Олександр Евгенійович Ситніков, Ярослав Богданович Федоричко, Геннадій Йосипович Зайончковський, Євген Ігорович Барилюк 105-116


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована