№ 52 (2009)

Зміст

Загальні питання теорії тертя та зношування

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ НАУКОВОГО ІНЖЕНЕРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
І.А Кравець, А. І. Донченко, В. А. Лозинський
МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛА И ФОРМИРОВАНИЯ СИЛЫ ТРЕНИЯ PDF
Э. А. Кульгавый
ГРАНИЧНОДОПУСТИМИЙ ЗНОС МАШИН PDF
І. М. Хоменко, М. В. Кіндрачук, А. К. Кобринець
УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНИЕМ PDF
В. К. Антонов

Методика випробування на тертя та зношування

METHOD OF MATERIAL RESEARCH AT LOW SPEEDS SLIDING PDF
А. Khimko, V. Kralya, A. Yakobchuk, V. Borodiy
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ РЕВЕРСИВНОГО ТЕРТЯ В МАГНІТНОМУ ПОЛІ PDF
М. М. Свирид, А. П. Кудрін, С. М. Задніпровська, А. М. Хімко, В. В. Лубяний
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТРИБОСПРЯЖЕНЬ PDF
А. М. Овсянкін, В. Ф. Лабунець, Є. В. Корбут, О. С. Супрунович, О. А. Городиський
КАВІТАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ ТА КАВІТАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ГІДРОПРИВОДУ PDF
М. М. Глазков, В. Г. Ланецький, О. С. Пузік
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТОРЦЕВОГО ПЕРЕКРЫТИЯ В ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧЕ PDF
В. Н. Павлов, А. С. Крыжановский
МИКРОПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СПЛАВА Д16АТ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ПРОГРАММНОМ НАГРУЖЕНИЯ PDF
С. C. Юцкевич

Результати експериментальних досліджень

ПРО ВПЛИВ ВМІСТУ КОМПОНЕНТІВ ГАЛІЄВО-ІНДІЄВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРИБОЗ’ЄДНАННЯ PDF
В. І. Кубіч, Л. Й. Івщенко
СХОПЛЮВАННЯ, ВТОМНІ ПОШКОДЖЕННЯ ТА НАНОКОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ПОВЕРХОНЬ ТВЕРДИХ ТІЛ PDF
М. І. Денисенко
МЕХАНІЗМ ЗНОШУВАННЯ ДИСКРЕТНИХ ПОВЕРХОНЬ В УМОВАХ АБРАЗИВНОГО ЗНОШУВАННЯ PDF
В. Є. Марчук
РАСЧЕТ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ СТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ И КРУЧЕНИЕМ PDF
М. Н. Регульский, А. В. Голубничий, Е. А. Польчин, Л.Л. Дукач
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ДЕТАЛЕЙ ОЛІЙНИЦЬКИХ ПРЕСІВ PDF
О. І. Некоз, С. П. Ястреба, С. О. Шуляк
МІЖКОНТАКТНЕ ГАЗОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПАРИ ТЕРТЯ 30ХГСА – ФК-24А PDF
Н. М. Стебелецька
ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ НА ПРОЦЕСС АЗОТИРОВАНИЯ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 PDF
М. В. Киндрачук, А. Л. Шевченко, В. А. Костин, В. И. Вовк, И. А. Слепухина
ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО УПРОЧНЕНИЯ НА ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 PDF
А. П. Кудрин, В. В. Жигинас, В. Ф. Лабунец, Ю. Б. Бурбела
ОЦІНЮВАННЯ ТРИБОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗМІЦНЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛАЗЕРНОЮ ТЕРМОДЕФОРМАЦІЙНОЮ ОБРОБКОЮ PDF
О. Й. Мажейка, С. І. Маркович
ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ І ТРИБОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПОКРИТТІВ, ПРИДАТНИХ ДО ОБРОБКИ ЛЕЗОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ PDF
О. Й. Мажейка, С. І. Маркович, Ю. В. Рябоволик, М. М. Студент
ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ТА ЧАСУ ВІДСТОЮВАН- НЯ РЕАКТИВНИХ ПАЛИВ PDF
С. О. Пузік, А. В. Гвоздецький
ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ТА ЧАСУ ВІДСТОЮВАН- НЯ РЕАКТИВНИХ ПАЛИВ PDF
С. О. Пузік, А. В. Гвоздецький
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОРОУТВОРЕННЯ У МАКРОГЕТЕРОФАЗНОМУ КОМПОЗИЦІЙНОМУ СПЛАВІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО АБРАЗИВНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ PDF
В. І. Дворук
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОРОУТВОРЕННЯ У МАКРОГЕТЕРОФАЗНОМУ КОМПОЗИЦІЙНОМУ СПЛАВІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО АБРАЗИВНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ PDF
В. І. Дворук
ПРИМЕНЕНИЕ БЕСКОНТАКТНОГО 3D ПРОФИЛОМЕТРА «MICRON-BETA» ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА PDF
И. М. Закиев

Застосування металевих та неметалевих покриттів

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПРИ УЧАСТИИ ТИТАНА И ХРОМА НА СТАЛЯХ И ТВЕРДЫХ СПЛАВАХ PDF
В. Г. Хижняк, Т. В. Лоскутова, А. И. Дегула, Д. В. Лесечко, В. Д. Лескова
КАВІТАЦІЙНО-ЕРОЗІЙНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПОЛІМЕРНИХ ПОКРИТТІВ НА МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХНЯХ У КОРОЗІЙНО-АКТИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ PDF
М. С. Стечишин, А. В. Мартинюк, О. О. Білецький
ФОРМУВАННЯ ЗМІЦНЕНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ НА ЗАЛІЗІ ПОШАРОВИМ ЕЛЕКТРОІСКРОВИМ ЛЕГУВАННЯМ PDF
Є. В. Іващенко, Г. Г. Лобачова, В. Ф. Мазанко
ФОРМУВАННЯ ЗМІЦНЕНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ НА ЗАЛІЗІ ПОШАРОВИМ ЕЛЕКТРОІСКРОВИМ ЛЕГУВАННЯМ PDF
Є. В. Іващенко, Г. Г. Лобачова, В. Ф. Мазанко
ТИТАНОАЗОТИРОВАНИЕ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ВК8 И Т15К6 ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ PDF
А. Б. Бобин, М. Н. Бобина, В. Г. Хижняк, М. В. Аршук
ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ШАРНІРНИХ ВУЗЛІВ PDF
Ю. Г. Сухенко, В. Ю. Сухенко
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ МОЛОТКІВ ПОДРІБНЮВАЧІВ ЗЕРНА PDF
Ю. Г. Сухенко, В. Ю. Сухенко


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована