Дифузійні багатошарові покриття карбідів, нітридів перехідних металів на твердому сплаві ВК6

О. В. ХИЖНЯК, Г. Ю. КАЛАШНІКОВ, В. Г. ХИЖНЯК, В. Ю. ШТОЙКА, Д. А. ПОБЕРЕЖНИЙ, А. П. ДАНІЛОВ

Анотація


Визначено вплив дифузійних методів титанування, титанованадіювання, титанованадійхромування, азототитанування, азототитаноалітування на механічні та різальні властивості пластин із твердого сплаву ВК6. Покриттянаносили в порошкових сумішах за умов зниженого тиску з використанням активаторів. В деяких випадках зразки перед металізацією азотували в серидовищі дисоційованого аміаку. Встановлено, що межа міцності на згин твердогосплаву ВК6 з покриттями зменшується при стабілізації значень в порівнянні звихідним сплавом. Показано, що стійкість твердосплавних пластин з покриттями при різанні сталі 12Х18Н10Т виявилася вище стійкісті вихідних в 5,6-11,0 разів. Встановлено зменшення мінімуму відносного зносу пластин з покриттями та зсув мінімума в сторону більших швидкостей різання. Самі високірезультати показали азототитаноалітовані покриття. Для твердого сплавуВК6 з цими покриттями, мінімальний знос при точінні сталі У10А зменшився в6,8 разів, а швидкість різання мінімального зносу зросла з 80 м/хв до 280 м/хв впорівнянні з вихідними

Ключові слова


твердий сплав; ВК6; захисні покриття; карбіди; нітриди; межа міцності; коефіцієнт варіації; різання; стійкість

Посилання


Bergman E., Vogel J., Brink R., Ballier R., PVD titanium nitride cating systems to improve tool performance and reduce wear. – Carbide and Tool Journal. – 1989. – V.20, N5. – P.12-17

Новиков Н.В., Карюк Г.Г., Клименко С.А., Девин Л.Н. Применение режущего инструмета из быстрорежущих сталей, твердых сплавов, минералокерамики и поликристаллических сверхтвердых материалов в промишленности. Сучасне машинобудування 1999. N1. – с.50-59.

Верещака А.С, Третьяков И.П. Режущие инструменты с износостойкими покрытиями. – М.: Машиностроение, 1986. – 96с.

Витязь П.А., Дубровская Г.Н., Кирилюк Л.М. Газофазное осаждение покрытий из нитрида титана. – Минск: Наука и техника, 1983. – 96с.

Криворучко В.И. Получение тугоплавких соединений из газовой фазы. – М.: Атомиздат, 1976. – 120с.

Bull S.J., Rickerby D.S, Knighl J.C., Page T.F. Mechanical Properties of Physical Vapour Deposited Titanium Nitride. Surf. Eng. – 1992, N8(3). – P.193-198.

Лоскутов В.Ф., Хижняк В.Г., Погребова І.С., Горбатюк Р.М., Бочар І.Й. Карбідні покриття на сталях і твердих сплавах. Тернопіль: Лілея, 1998. – 144с.

Ворошнин Л.Г., Менделеева О.Л., Сметкин В.А., Теория и технология химикотермической обработки: М.: Новое знание; Минск: Новое знание, 2010. – 304с.

Кайдаш Н.Г., Частоколенко П.П., Частоколенко А.Н., Луценко Л.И., Семененко И.А. Повишение окалиностойкости сталей путем химико-термической обработки. В КН.: Жаростойкие покрытия для защиты конструкционных материалов. Издательство “Наука”, Ленингр. ОТД. П., 1977, с.268-270.

Андриевский Д.А., Спивак И.И. Прочность тугоплавких соединений и материалов на их основе: Справ. изд. Металлургия. 1989. – 368с.

Кацев П.Г. Статистические методы исследования режущего инструмента. – М.: Машиностроение, 1974. – 240с.

Методика испытаний металлорежущего инструмента. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технологического нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение. – 1974. – 406с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована