Трибологічні характеристики органопластиків на основі фенілону

А. И. БУРЯ, О. А. НАБЕРЕЖНАЯ, В. И. ТЕРЕНИН, А. М. В. ТОМИНА

Анотація


Досліджено вплив вмісту волокна лола на трибологічні властивості органопластиків наоснові ароматичного поліаміду фенилон С-1. Випробування при терті без мастила показали, що зі збільшенням вмісту волокна в органопластиці коефіцієнт тертя і знос різкознижуються, досягаючи мінімальних значень в інтервалі від 15 до 20 мас.%. Показано, що найменший знос органопластиків спостерігається при вмісті волокна 15 мас. %.Встановлено, що отримані органопластики досягають зниження зносу і коефіцієнта тертя в 3-5 та 1,3-2 рази відповідно, стабілізації температури в зоні контакту і зменшення глибини доріжок стирання поверхні, в порівнянні з базовим полімером

Ключові слова


ароматичний поліамід; органічне волокно; лола; знос

Посилання


Буря А.И. Влияние содержания органического волокна на трибологические свойства композитов на основе фенилона / Буря А.И., Набережная О.А., Перемитько В.В. //Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». Науковий збірник. Чернігів, 2015. – №2, 78. – С. 33 – 37.

Буря А.И. Влияние содержания волокна сульфон-Т на трибологические свойства органопластиков на основе фенилона С-1./ Буря А.И., Набережная О.А., Щетинин А.М.// «Дизайн. Материалы. Технология» Санкт-Петербурский государственный университет технологии и дизайна, 2014. – №5(35). – С. 104 – 107.

Волохина А.В. Создание высокопрочных, термо- и огнестойких синтетических волокон / Волохина А.В., Щетинин А.М. // Химические волокна, 2001. –№2. – С. 14-21.

Информация Всероссийский научно-исследовательский институт полимерных

волокон // Хим.волокна. 1975.– №3. – С. 36–37.

Буря А.И. Исследование влияния содержания волокна лола на терплофизические свойства органопластиков на основе пентапласта / Буря А.И, Ленченко Р.Л., Губская М.И., Тихонов И.В., Теренин В.И. // Материалы 33 ежегодной международной конференции и блиц выставки «Композиционные материалы в промышленности (Славполиком)» «Ай-Даниль», Крым, Гурзуф, Даниловка, 27-31 мая 2013. Киев, 2013. – С. 26–29.

Методика расчетной оценки износостойкости поверхностей трения деталей машин [Под ред. Крагельского И.В.] – М.:Изд-во стандартов, 1979 – 100с.

Каргин В.А. Связь надмолекулярной структуры с механическими свойствами полимеров./ Каргин В.А., Слонимский Г.Л., Соголова Т.И// 22nd Annual Technical Conference:Technical papers SPE, Montreal. Тезисы докл. – 1966. –№12. – с.43.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована