Підвищення зносостійкості деталей суднових машин та механізмів покриттями дискретної структури. технологічне забезпечення покриттів дискретної структури електроконтатним припіканням

Б. А. ЛЯШЕНКО, Ю. В. ВОЛКОВ, Е. К. СОЛОВЫХ, Л. А. ЛОПАТА

Анотація


Відновлення валів СММ є важливим резервом розвитку судноремонтного виробництва,підвищення його ефективності. Розроблено технологічні схеми формування зносостійких дискретних покриттів електроконтактактним методом на деталі типу вал. Варіантпокриттів дискретної структури підвищує несучу здатність покриттів. Використаннявідновлених валів дозволяє знизити витрати судноремонтних підприємств на запаснічастини, зберегти велику кількість металу

Ключові слова


покриття дискретної структури; електроконтактне припікання; суднові машини та механізми; зносостійкість; напружено-деформований стан

Посилання


Ляшенко Б.А. Розробка нових зносостійких покриттів для підвищення експлуатаційних характеристик деталей механізмів / Б.А. Ляшенко, В.С.Антонюк, О.Б. Сорока, А.В. Рутковський // Зб. Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин:

міжнар. наук.-техн. конф. – Тернопіль.: ТДТУ ім. І. Пулюя . – 2004. - С. 381-386.

Ляшенко Б.А. Упрочняющие покрытия дискретной структуры /Б.А. Ляшенко, А.Я. Мовшович, А.И. Долматов // Технологические системы – 2001.– № 4. - С. 17-25.

Ляшенко Б.А. Упрочнение поверхности металлов покрытиями дискретной структуры с повышенной адгезионной и когезионной стойкостью [Электронный ресурс] / Б.А. Ляшенко, Ю.А. Кузема, М.С. Дигам, О.В. Цыгулев. – Киев, 1984. - (Препр. / АН УССР. ИПП). 57 с.

Гончаров В.Г. Підвищення ресурсу транспортної техніки удосконаленням технології ремонту колінчастих валів: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 / Гончаров Виктор Григорович.– Х., 2008.– с.

Подригало М.А. Повышение надежности коленчатых валов дизельных двигателей нанесением дискретных покрытий / М.А. Подригало, В.Г. Гончаров, Б.В. Савченков // Вестник НТУ «ХПИ» – Харьков: Изд–во НТУ «ХПИ». – 2003. – № 4 – С. 115–123.

Подригало М.А. Методы упрочнения дискретными покрытиями шеек коленчатых валов автомобилей для повышения ресурса их работы / М.А. Подригало, В.Г. Гончаров, Б.В. Савченков // Мир техники и технологии. – 2004. – № 10 – С. 52–55.

Лопата Л.А.Получение износостойких дискретных покрытий электроконтактным припеканием / Лопата Л.А., [и др.] // Ремонт, восстановление, модернизация. - №3. - С. 12 - 17. – 2010.

Ляшенко Б.А. Восстановление деталей машин дифференциальными покрытиями дискретной структуры / Б.А. Ляшенко, О.А. Розенберг, В.В. Ермолаев и др. // Тяжелое машиностроение – 2001. - №2. – С. 21-23.

Дискретные покрытия – эффективный способ упрочнения деталей автомобилей. // Сб. докл. Международная научно – техническая конференция «Транспорт, экология – устойчиво развитие» – Варна: Изд. ТУ – Варна, – 2003. – С. 282–289.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована