Структурно-фазові перетворення в покриттях із сталей феритного і мартенситного класу при їх напилені та модифікуванні електроконтактною обробкою

М. И. ЧЕРНОВОЛ, Т. В. ВОРОНА, Е. Е. КОЖЕВНИКОВА, О. А. МИКОСЯНЧИК, Л. А. ЛОПАТА

Анотація


Досліджено процес формування зносостійких покриттів на залізо - вуглецевих сплавах при газополум'яному та електродуговому напилені, і модифікації поверхневих шарів напилених покриттів, структурно-фазові перетворення в напилених покриттях при їх модифікуванні. Показано; що найдоцільніше високу зносостійкість; твердість та інші властивості газотермічних покриттів із сплавів на основі заліза можна забезпечувати таким методом модифікування; як електроконтактна обробка

Ключові слова


електроконтактна обробка; залізо - вуглецеві сплави; газополум'яне і електродугове напилення; структурно-фазові перетворення; модифікування; газотермічні покриття

Посилання


Витязь П.А Теория и практика газотермического напыления / Витязь П.А.,

ИвашкоB.C., Манойло Е.Д. [и др.]. — Минск: Навука i тэхніка, 1993. — 295 с.

Ильющенко А.Ф., Формирование газотермических покрытий: теория и практика./

Ильющенко А.Ф., Оковитый В.А, Кундас С.П., Форманек Б – Мн., 2002.

Витязь П.А.Ю. Упрочнение газотермических покрытий./ Витязь П.А.Ю Азизов

Р.О., Белоцерковский М.А – Мн.: Бестпринт, 2004. – 192 с.

П.А. Витязь Теория и практика газопламенного напыления/ П.А. Витязь, В.С.

Ивашко, Е.Д.Манойло и др. – Минск: Навука i тэхнiка, 1993. – 295 с.

Белоцерковский М.А. Технологии активированного газопламенного напыления

антифрикционных покрытий./ Белоцерковский М.А - Мн.: Технопринт. – 2004. – 200 с.

Белоцерковский М.А. Активированное газопламенное распыление проволочных

материалов / Белоцерковский М.А//Весцi НАН Б сер .фiз. - тэхн. навук, 2002. - №1. - С.

-15.

Белоцерковский, М.А. Технологические особенности и области использования

гиперзвуковой металлизации / М.А. Белоцерковскнй, А.С. Прядко, А.Е. Черепко // Ин-

новации в машиностроении: Сборник научн. трудов. (Минск, 30-31 октября 2008 г.) /

Редкол.: М.С. Высоцкий [и др.]. Минск’ ОИМ НАН Беларуси. 2008 - С. 479 484.

Коробов Ю.С Эффективность применения активированной электродуговой ме-

таллизации защитных покрытий./ Коробов Ю.С.// Свароч. пр-во.- 2005. - № 2. - С. 47-50, 62, 64.

Лопата Л.А. Разработка технологии нанесения износостойких порошковых по-

крытий электроконтактным припеканием с силовым активированием сдвигом: автореф.

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук.Л.А.Лопата – Минск, 1987 - 214 с.

Л.А. Лопата Повышение качества металлизационных покрытий /. Л.А. Лопата,

Н.А. Савченко //Високі технології в машинобудуванні. Збірник наукових праць НТУ

“ХПІ”. –2001. - №1. – С. 175-179.

Медведева Н.А. Повышение прочности сцепления и снижение пористости напыленных покрытий из порошковых материалов электроконтактным припеканием: дис.

канд. техн. наук: 05.03.06 /Медведева Наталья Анатольевна. КНТУ. - 2006.

П.А. Витязь Структура и свойства покрытий из стали 40Х13, полученных с использованием различных методов газотермического напыления / М.А. Белоцерковский, В.А. Кукареко, Д.М. Калиновский, П.Г. Сухоцкий, Ж.Г. Ковалевская.// Физическая мезомеханика .- 2002, -Т.5, -№ 1. - С. 15-22.

Белоцерковскнй М.А. Структурные аномалии в стальных газотермических покрытиях и возможности их использования / М.А. Белоцерковскнй // Упрочняющие технологии и покрытия, 2008,- №10,- С. 39-44.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована