Імпульсна і тривала енергонавантаженість пар тертя дисково-колодкового гальма автотранспортного засобу

О. Б. СТАДНИК

Анотація


Розглянуто питання формування контурної площі контакту дисково-колодкового гальмаавтотранспортного засобу залежно від циклічного і тривалого режиму навантаження їхпар тертя. Із застосуванням методу математичного планування екстремальних експериментів отримано функціональну залежність відносної контурної площі контакту від варійованих параметрів суцільного і самовентильованого диску у вигляді полінома другого порядку, яка адекватно описує досліджувані процеси. Проаналізовано результати досліджень і виділено основні фактори, які впливають на формування контурної площіконтакту при імпульсному і тривалому підводі теплоти в її зони

Ключові слова


дисково-колодкове гальмо; пари тертя; суцільний і самовентильований диск; імпульсне і тривале підведення теплоти; експлуатаційні і конструктивні парамет ри; контурна площа контакту

Посилання


ГОСТ Р 41.13-2007 (Правила №13 ЕЭК ООН). Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств категорий M, N и О в отношении торможения. – М.: Стандартформ, 2009. – 170 с.

Носко А.П. Метод расчета температур в области контакта элементов пар трения тормозных устройств подъемно-транспортных машин: дисс. канд. техн. наук: 05.05.04 и 05.02.04 / Носко Алексей Павлович. – М., 2010. – 135 с.

Захара І.Я. Вдосконалення методу теплового розрахунку дискових гальм автобусів на циклічних випробуваннях: дис. канд. техн. наук: 05.22.02 / Захара Ігор Ярославович. – Львів, 2013. – 141 с.

Клипко О.Р. Системологічна оцінка температурних режимів вентильованих дискових гальм автобусів на випробуваннях ІІ: дис. канд. техн. наук: 05.22.02 / Клипко Олег Романович. – Львів, 2011. – 171 с.

Федосеев В.Н. Формирование контурной площади контакта фрикционных пар тормозных устройств повторно-кратковременного режима работы / В.Н. Федосеев, Т.В. Хурцидзе. – Из-ние высш. учебн. заведений. – М.: Машиностроение, №9, 1988. – С. 112-119.

Фрикционное взаимодействие в электрических и тепловых полях металлополимерных пар трения / А.Х. Джанахмедов, А.И. Вольченко, Э.С. Пирвердиев [и др.] // Вестник Азербайджанской инженерной академии. – Баку. – 2014. - №6(2). – С. 30-54.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована