Аналіз трибологічної поведінки ливарних кобальтових сплавів в умовах високотемпературного фретингу

О. В. ТІСОВ

Анотація


У роботі досліджено трибологічну поведінку ливарних евтектичних сплавів наоснові кобальту, зміцнені карбідами ніобію та титану в умовах високотемпературного фретингу. Проаналізовано перебіг фізичних і хімічних процесів, щовідбуваються на поверхнях тертя

Ключові слова


високотемпературний фретинг; кобальт; карбід ніобію; карбід титану; зносостійкість; поверхневе деформування

Посилання


Івщенко Л. Й. Процеси контактної взаємодії в трибоз’єднаннях і зносостійкість жароміцних сплавів в екстремальних умовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук.: 05.02.04 «тертя та зношування в машинах» // Л. Й. Івщенко. – Запорізький державний технічний університет. – 1999 – 36с.

Контактное взаимодействие сопряженных деталей ГТД./ [В. А. Богуслаев, Л. И. Ивщенко, А. Я. Качан, В. Ф. Мозговой.] Издательский комплекс ОАО «Мотор Сич». –2009. – 328 с.

Ивщенко Л. И. Изнашивание жаропрочных материалов при вибрациях. / [Л. И. Ивщенко, А. Я. Качан] // Вестник двигателестроения. № 2.– 2008. С. 160-163.

Композиційні сплави для зміцнення контактних поверхонь бандажних полиць робочих лопаток газотурбінних двигунів / [М. В. Кіндрачук, О. І. Духота, Т .С. Черепова, О. В. Тiсов] // Проблеми трибології: Міжнародний науковий журнал – 2010. - №4.- С. 101-104.

Кіндрачук М. В. Зносостійкі та жароміцні сплави на основі кобальту / [М. В. Кіндрачук, О. В. Тiсов] // Наукоємні технології. Науковий журнал.– К.: вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк». – 2010. - №2 . – С. 26 – 29.

Пат. 69065 України, МПК С22С. 19/07 (2006.01). Зносостійкий композиційний сплав на основі кобальту / Т. С. Черепова, М. В. Кіндрачук, О. І. Духота, О. В. Тісов. Заявл. 28.07.2011; Опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8. – 4 с.

Духота О. І. Дослідження зносостійкості жароміцних композиційних сплавів в умовах високотемпературного фретингу / [О. І. Духота, О. В. Тісов] // Проблеми тертя та зношування: Науково-технічний збірник – К.: НАУ – 2010. - №53. – С.195-200.

Войтович Р. Ф. Окисление карбидов и нитридов / Р. Ф. Войтович – К.: Наукова думка.–1981р. – 191с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована