Поверхневе зміцнення багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин

А. Б. БОБИН, М. Н. БОБИНА, В. Г. ХИЖНЯК, М. В. АРШУК

Анотація


Розглянуто вплив різних методів поверхневого зміцнення, що включають хіміко-термічну та магніто-абразивну обробку, на працездатність та стійкість багатограннихнепереточуваних твердосплавних пластин. Порівняльні випробування багатограннихнепереточуваних пластин виготовлених зі сплавів ВК8 і Т15К6 і зміцнених покриттямина основі сполук титану, як в поєднанні з магнітно-абразивною обробкою, так і без їїзастосування показали, що найвищу стійкість в умовах різання – в 4 -7,5 разів більшу впорівнянні з необробленими, показують багатогранні непереточувані твердосплавні пла-стини після комбінованого зміцнення, яке включає попередню магнітно-абразивну об-робку, нанесення покриттів на основі карбіду та нітриду титану та фінішну магнітно-абразивну обробку

Ключові слова


тверді сплави; покриття; поверхневе зміцнення; магнітно-абразивна обробка; обробка різанням

Посилання


Корниевич М. А. Теория резания: навч. посіб. / М. А. Корниевич, Е. Э. Фельдштейн, П. И. Ящерицын. – Минск: Новое знание, 2007. – 512 с.

Методика испытаний металлорежущего инструмента. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках. Часть 1, – М. : Машиностроение, 1974, – 406 с.

Хижняк В. Г. Карбидные покрытия на инструментальных сталях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук. В. Г. Хижняк. – К. , 1980. – 25 с.

Дифузійні карбідні покриття / [Лоскутов В. Ф., Хижняк В. Г., Куницький Ю. А., Кіндрачук М. В.]. – К.: Техніка, 1991. – 168 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована