Довготривалість граничного мащення в модельних трибологічних системах з експериментальними антифрикційними матеріалами

В. І. КУБИЧ, В. В. КЛІМІН

Анотація


У статті наведено результати триботехнічних випробуваньекспериментальних графітизованих сталей та вторинного алюмінієвого сплавуАЛ25, у порівнянні з відомими сплавами БрОЦС4-4-4, БрОЦС4-4-2,5,AlSi12Cu1(Fe), Л63, АСЧ-2 при сумісній роботі зі сталлю 45ХН2МФ за схемоютертя «рухомій диск - нерухома колодка». При цьому, за зміною коефіцієнтатертя визначався час спроможності граничних мастильних шарів забезпечу-вати нормальне тертя без подачі мастильного матеріалу при ступінчастомунавантаженні

Ключові слова


трибоз’єднання; випробування; коефіцієнт тертя; зразок- колодка; антифрикційний матеріал

Посилання


Кубич В.И. Коэффициент трения триад «45ХН2МФА - Lukoil-Super - АО20-1», «12Х2Н4 - Lukoil-Super - АО20-1» в условиях ступенчатого нагружения /В.И. Кубич// Проблемы тертя та зношування №61. - 2013. - С. 37-45.

Акимов И.В. Оценка фрикционности модифицированных графитизированных сталей на малогабаритных образцах / И.В. Акимов, В.И. Кубич / Проблеми трибології. - ХНУ. - №72. - 2014. - С.38-44.

Лоза К.М. Вплив модифікування та термічної обробки на формування структури і властивостей вторинного поршневого сплаву АЛ25: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / К.М.Лоза. - Запоріжжя, 2012. - 20 с.

Кіндрачук М.В. Трибологія : Підручник / М.В. Кіндрачук, В.Ф. Лабунець, М.І. Пашечко, Є. В. Корбут. - К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк». - 2009. – 392 с.

Кубич В.И. Оценка функциональности смазочных слоев в трибологической системе «40Х - (И-20А) - 40Х» // Ольвійський форум-2014: Трибологія, енерго- та ресурсозбереження тези., міжнар. наук.-практич. конфер., 4-7 червня 2014. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. - С.29-31.

Диха О.В., Сорокатий Р.В. «Комп’ютерне моделювання контактних навантажень в підшипниковому вузлі турбоагрегата» /О.В. Диха, Р.В. Сорокатий // Проблеми трибології №2. - 2014. - C. 95 – 98.

Кубич В.И. Состав вторичного смазочного материала трибологической системы «12Х2Н4 - Lukoil-Super - АО20-1» / В.И. Кубич// Проблеми техніки . - ОМУ.- №1. - 2014. - С.60-66.

Савицкий А.П. Подшипники скольжения на основе алюминия /А.П. Савицкий, М.И. Вагнер, S.- K. Shin, Y.- G. Jo//Известия Томского политехнического университета. – 2008, Т. 313. - № 3.- С. 78-82.

Клімін В.В. Повышение эффективности работы подшипников скольжения при комплексном восстановлении работоспособности деталей шестеренных гидронасосов с применением метода горячей пластической деформации / В.В. Клімін, В.О.Пасічник, А.П.Данілов, А.Л.Гловін / Проблеми тертя та зношування. – К.:НАУ. - №50. - 2008. –

С.38-44.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована