КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ МАТЕРІАЛІВ ПАР ТЕРТЯ, ЩО ПІДДАЮТЬСЯ ФРЕТИНГ-КОРОЗІЙНОМУ ЗНОШУВАННЮ

Олександр Іванович Духота, Мирослав Васильович Кіндрачук, Ніла Олександрівна Науменко, Людмила Романівна Кіндрачук, Володимир Володимирович Харченко

Анотація


З урахуванням різних форм прояву фретинг-корозії, на прикладі контактутитанового сплаву ВТ8 із конструкційними сплавами на основі Al, Cu, Mg, Feта в однойменній парі, здійснена спроба комплексного підходу до виборусумісних матеріалів пар тертя. За результатами досліджень визначенікількісні показники фретинг-зносу матеріалів пар тертя, проаналізованозакономірності взаємного впливу природи і властивостей матеріалів нафрикційно-зношувальні параметри трибосистеми. Для трибосистем, в якихвтрата працездатності пов’язана з накопиченням продуктів зносу,запропоновано розрахунковий метод визначення сумісності матеріалів закоефіцієнтом прирощення об’єму матеріалу в зоні трибоконтакту.


Ключові слова


трибомеханічна система ; пари тертя ; фретинг-корозія ; зносостійкість ; продукти зносу.

Посилання


Костецкий Б. И. Трение, смазка и износ в машинах/ Б. И. Костецкий. – К. : «Техніка», 1970. – 396 c.

Голего Н. Л. Фреттинг-коррозия металлов / Н. Л. Голего, А. Я. Алябъев, В. В. Шевеля– К.: Технiка, 1974. – 272с.

Шевеля В.В. Фретинг-усталость металлов / В. В. Шевеля, Г. С. Калда. – Хмельницький: Подiлля, 1998. – 299с.

Уотерхауз Р.Б. Фреттинг-коррозия / Р. Б. Уотерхауз. – Л.: Машиностроение, 1976. – 272с.

Колачев Б.А. Металоведение и термическая обработка цветных металов и сплавов / Б. А. Колачев. – М.: Металлургия, 1972. – 480с.

Костецький Б.И. Надежность и долговечность машин/ Б. И. Костецький, Л. И. Бершадский, А. К Караулов. – К.: Техника, 1975. – 399 с.

Костецкий Б.И. Процес схватывания металлов и критерии оценки его интенсивности / Б. И. Костецкий, И. Г. Носовский // Проблемы трения и изнашивания. – 1972. – Вып. 2. – С. 74 – 77.

Шевеля В. В. Олександренко В. П. Трибохимия и реология износостойкости . – Хмельницкий: ХНУ, 2006. – 278с.

Аляб’єв А. Я. Поглощение водорода и его влияние на изнашивание титановых сплавов при фретинг-корозии / А. Я. Аляб’єв, А. И. Духота, И. А. Зеленков, В. Г. Костюченко, В. Г. Черепин // Проблемы трения и изнашивания. – 1982. – Вып.22. – С.89 – 93.

Bartel A. Passungsrost bzr. Reiboxydation – besondere verschleib problem. Tele1 / A. Bartel // Der Meschinen schaden 36, – 1963. – Heft 7/8. – S. 105 – 119.

Eckert I. Reibkorrosion an einem Abtriebsfeansch. Fretting Corrosion on an Output Shaft Flang / I. Eckert, H. Richter // Prakt. Mettalurg, 1984. – v.21, №3. – S. 140 – 143.

Уотерхауз Р. Б. Контактная коррозия / Р. Б. Уотерхауз. – В. кн.: Усталость материалов: М.: Иностранная литература, 1961, С. 109 – 141.

Окисление металов. Т.1. Теоретические основы. под. ред. Ж.Бенара. Перевод с франц. – М.: «Металлургия», 1968 – 499с.

Кипарисов С. С. Порошковая металлургия / С. С. Кипарисов, Г. А. Либенсон. – М.: «Метталургия», 1980. – 496 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована