ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ДЕТАЛІ ПРИ АБРАЗИВНІЙ ОБРОБЦІ ЗАТОПЛЕНИМИ СТРУМЕНЯМИ

Александр Александрович Андилахай

Анотація


На основі розробленої методики визначення залишкових напруг у поверхневому шаріоброблюваної деталі встановлено, що в процесі абразивної обробки затопленимиструменями виникають стискаючі напруги (відбувається наклеп). При цьому величинанапруг збільшується протягом 20-25 хв. обробки, потім стабілізується. По такому жзакону змінюється мікротвердість оброблюваної деталі. Експериментально встановлено,що найбільша інтенсивність знімання матеріалу при абразивній обробці затопленимиструменями досягається на торцевих поверхнях оброблюваних дрібних деталей.Показано, що розглянутий метод обробки, на відміну від відомих методів струминноабразивної обробки, за рахунок виключення зношування сопел дозволяє стабілізувати вчасі основні параметри обробки


Ключові слова


абразивна обробка ; зернистість абразиву ; титановий сплав ; сталь ; берилієва бронза ; залишкові напруги ; мікротвердість ; час обробки.

Посилання


Проволоцкий А. Е. Струйно-абразивная обработка деталей машин /

А. Е. Проволоцкий. – К.: Техника, 1989. – 177 с.

Шманев В. А. Струйно-абразивная обработка деталей ГТД / В. А. Шманев, А. П. Шулепов, А. В. Мещеряков. – М.: Машиностроение, 1995. – 143 с.

Исупов М. Г. Разработка, исследование технологии струйно-абразивной финишной обработки: дис. на соискание научн. степени докт. техн. наук: спец. 05.02.08

Технология машиностроения / Исупов Максим Георгиевич. – М.: РГБ, 2007. – 432 с.

Зверев Е. А. Влияние режимов струйно-абразивной обработки на шероховатость

поверхности деталей под плазменное напыление покрытий / Е. А. Зверев //

Материаловедение: сб. науч. тр. – Новосибирск: Новосибир. гос. техн. ун–т, 2008. –

№ 2 (52). – С. 109–114.

Цыгановский А. Б. Технологические возможности гидроабразивной обработки

затопленными струями / А. Б. Цыгановский // Вибрации в технике и технологиях. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2010. – № 2(58). – С. 205–215.

Андилахай А. А. Абразивная обработка деталей затопленными струями / А. А.

Андилахай. – Мариуполь: ПГТУ, 2006. – 190 с.

Саверин М. М. Дробеструйный наклеп / М. М. Саверин. – М.: Машгиз, 1955. – 312 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована