ТРИБОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗНОШУВАННЯ ОБКАТАНИХ РОЛИКАМИ ЗРАЗКІВ ПРИ КОЧЕННІ З ВРАХУВАННЯМ ПРОКОВЗУВАННЯ

Борис Иванович Бутаков, Дмитрий Дмитриевич Марченко

Анотація


Досліджено трибологічні характеристики обкатаних роликами зразків при моделюванніпари тертя «канатний блок – канат» і встановлені закономірності процесу зношуваннятрибоспряження при коченні з врахуванням проковзування.


Ключові слова


пара тертя ; проковзування ; кочення ; зминання ; коефіцієнт тертя ; обкатування роликом.

Посилання


Марков Д. П. Трибологические аспекты повышения износостойкости и контактно-усталостной выносливости колес подвижного состава: дис. … доктора техн. наук :

02.04 / Марков Дмитрий Петрович. — М., 1996. — 386 с.

Буше Н. А. Совместимость трущихся поверхностей / Н. А. Буше,

В. В. Копытько. — М. : Наука, 1981. — 128 с.

Попов А. П. Контактная задача напряженно-деформированного состояния тел

при работе стального канатного блока и троса / А. П. Попов, Б. И. Бутаков,

Д. Д. Марченко // Проблеми трибології. — Хмельницький, 2011. — № 1. — С. 29—36.

Марченко Д. Д. Кінцево-елементне моделювання контактної взаємодії при

роботі стальних канатного блоку і канату / Д. Д. Марченко // Проблеми трибології. —

Хмельницький, 2013. — № 1. — С. 86—93.

Кузьменко А. Г. Закономерности проскальзывания при внутреннем и наружном

качении цилиндров. Эксперимент (Часть 1) / А. Г. Кузьменко // Проблеми трибології. —

Хмельницький, 2012. — № 2. — С. 121—126.

Бутаков Б. И. Повышение контактной прочности стальных деталей обкатыванием их роликами / Б. И. Бутаков, Д. Д. Марченко // Сучасні проблеми трибології : міжнар.

наук.-техн. конф., 19-21 травня 2010 р. : тези доп. — К. : ІВЦ АЛКОН НАН України,

— С. 74.

Бутаков Б. И. Разработка способа обкатывания роликами стальных деталей с целью повышения их контактной прочности / Б. И. Бутаков, Д. Д. Марченко // MOTROL.

Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture Polish Academy of Sciences

Branch of Lublin Ropczyce School of Engineering and Management. — Lublin, 2008. — Vol.

В. — Р. 15—28.

Школьник Л. М. Технология и приспособления для упрочнения и отделки деталей

накатыванием / Л. М. Школьник, В. И. Шахов. — М. : Машиностроение, 1964. — 184 с.

Бутаков Б. И. Повышение контактной прочности стальных деталей с помощью

поверхностного пластического деформирования / Б. И. Бутаков, Д. Д. Марченко // Проблеми трибології. — Хмельницький, 2008. — № 1. — С. 14—23.

Исследование состояния поверхностного слоя валов обкатанных роликами /

Б. И. Бутаков, Д. Д. Марченко, В. А. Артюх, А. В. Зубехина // Технологии упрочнения

нанесения покрытий и ремонта: теория и практика : материалы 14-й междунар. науч.практ. конф., 17 – 20 апреля 2012 г. : тезисы докл. : в 2 ч. — Санкт – Петербург, 2012. —

Ч. 2. — С. 50—64.

Пат. 93252 Україна, МПК В 24 В 39/04. Спосіб чистової та зміцнюючої обробки поверхонь тіл обертання складного профілю і пристрій для його здійснення / Б. І. Бутаков, В. С. Шебанін, Г. С. Бутакова, Д. Д. Марченко ; заявник і патентовласник Миколаївський державний аграрний університет. – № a200815098 ; заявл. 29.12.2008 ;

опубл. 12.07.2010, Бюл. № 13.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована