ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОНАВАНТАЖЕНОСТІ МЕТАЛОПОЛІМЕРНИХ ПАР ТЕР- ТЯ СТРІЧКОВО-КОЛОДКОВИХ ГАЛЬМ БУРОВИХ ЛЕБІДОК

Дмитрий Александрович Вольченко

Анотація


У матеріалах статті проаналізовано серійні гальмівні шківи і наведена оцінка їхтеплового балансу і енергонавантаженості шарів обода, а також інтенсифікаціяохолодження металополімерних пар тертя гальмівних пристроїв.


Ключові слова


стрічково-колодкове гальмо ; пара тертя ; гальмівний шків і його обід ; полімерна фрикційна накладка ; багатопарний вузол тертя ; шари обода.

Посилання


Евдокимов Ю. А. Тепловая задача металлополимерных трибосопряжений /

Ю.А. Евдокимов, В.И. Колесников, С.А. Подрезов. – Ростов на Дону: Из-во ростовского

ун-та, 1987. – 168с.

Пат. 2221172 С1 Российской Федерации, МПК7F16D 49/08. Многосекционный

ленточно-колодочный тормоз / А. А. Петрик, Н. А. Вольченко, Д. А. Вольченко: Заявитель и патентообладатель Кубанск. государствен. технолог. ун-т.- Заявл. 20.06.2002;

Опубл. 10.01.2004, Бюл. №1.

Пат. 2279579 С1 Российской Федерации, МПК7F16D 65/813. Способ нагревания и охлаждения тормозных шкивов ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок

при оценке их теплового баланса / А. И. Вольченко, А. А. Петрик, Н. А. Вольченко,

Д. А. Вольченко, П. Ю. Пургал, Л. И. Криштопа: Заявитель и патентообладатель Кубанск. государствен. технолог. ун-т.- Заявл. 30.08.2004; Опубл. 10.07.2006, Бюл. №19.

Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической технике / Под

редакцией В. К. Кошкина. – М.: Машиностроение, 1985. – 624с.

Пат. 2386061 С2 РФ МПК F16D 49/08, F16D 65/813. Способ определения коэффициентов распределения тепловых потоков между парами трения различных видов

фрикционных узлов в ленточно-колодочных тормозах буровых лебедок (варианты) /

Вольченко А. И., Петрик А. А., Вольченко Н. А., Вольченко Д. А.; заявитель и патентообладатель Ивано-Франковск. национал. техн. ун-т нефти и газа. - №2007128496/11; заявл. 24.07.2007; опубл. 10.04.2010, Бюл № 10. – 14с.

Джанахмедов А. Х. Нефтяная трибология / А. Х. Джанахмедов – Баку: Элм,

– 326с.

Трение, износ и смазка (трибология и триботехника) / Под общ. редакцией

А. В. Чичинадзе. - М.: Машиностроение, 2003. - 575 с.

Пат 2502900 С2 РФ F16D 49/08. Способ электродинамического установления

закономерностей изменения эксплуатационных параметров металлополимерных пар

трения ленточно-колодочных тормозов буровой лебедки / Вольченко А. И., Вольченко Н. А., Вольченко Д. А., Поляков П. А., Возный А. В.; заявитель и патентообладатель

Ивано-Франковск. национал. техн. ун-т нефти и газа. - №20125664/11; заявл. 20.02.2012;

опубл. 27.12.2013, Бюл № 36. – 11с.

Ленточно-колодочные тормозные устройства. Монография (научное издание)

в 2 т. Т.2 / [Н. А. Вольченко, Д. А. Вольченко, С. И. Крыштопа, Д. Ю. Журавлев,

А. В. Возный]. – Кубанск. госудаврств. технолог. ун-ет. – Краснодар – ИваноФранковск, 2013. – 441 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована