ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗНОС І РУЙНУВАННЯ ОБОДІВ ГАЛЬМІВНИХ ШКІВІВ БУРОВИХ ЛЕБІДОК (частина перша)

Дмитро Олександрович Вольченко, Микола Олександрович Вольченко, Ельмар Ахад огли Джанахмедов, Мирослав Васильович Кіндрачук, Андрій Володимирович Возний, Сергій Петрович Красін

Анотація


Проілюстрована енергонавантаженість і електротермомеханічний знос робочих поверхонь ободів гальмівних шківів бурових лебідок і розкрита природа зародження і розвиткутріщин на поверхні і в приповерхневому шарі обода гальмівного шківа


Ключові слова


стрічково-колодкове гальмо; шків з ободом; процес нагрівання і виму-шеного охолодження; електричні та теплові струми; електротермомеханічне тертя і знос;зародження і розвиток тріщин; стискаючі; розтягуючі і залишкові напруження.

Посилання


Джанахмедов А.Х. Нефтяная трибология / А.Х. Джанахмедов  Баку: Элм, 2003.  326 с.

Трение, износ и смазка / Под. общ. редакцией А.В. Чичинадзе. – М.: Машино-

строение, 2003. – 576 с.

Поверхностная прочность материалов при трении / Под. общ. редакц. Б.И. Ко-

стецкого. – Киев: Техника, 1976. – 296 с.

Горячева И.Г. Механика фрикционного взаимодействия / И.Г. Горячева – М.:

Наука, 2001. – 478 с.

Крагельский И.В. Трение и износ / И.В. Крагельский  М.: Машино-строение,

 480 с.

Диплом №444 на открытие «Явление тепловой стабилизации в металлополимер-

ных парах трения» от 18.01.2013г. авторов А.И. Вольченко, М.В. Киндрачук, Д.А. Воль-

ченко, Н.А. Вольченко. – М.: Международ. академ. авторов научн. открыт. и изобрет. –

Экспертиза заявки на открытие № А-558 от 05.09.2012 г.

Контактно-импульсное взаимодействие материалов типа «металл-металл» и «по-

лимер-полимер» в металлополимерных парах трения ленточно-колодочного тормоза бу-

ровой лебедки / А.Х. Джанахмедов, А.И. Вольченко, Н.А. Вольченко, С.И. Крыштопа,

Д.Ю. Журавлев, Н.М. Стебелецкая // Вестник Азербайджанской инженерной академии. –

Баку. – 2013. – №5(2). – С.29 – 41.

Темпы нагревания металлополимерных пар трения при импульсном и длитель-

ном подводе теплоты в ленточно-колодочном тормозе / А.Х. Джанахмедов, А.И. Воль-

ченко, Д.А. Вольченко, Н.А. Вольченко, Н.М. Стебелецкая // Научно-техн. журнал. – Ки-

ев: НАУ. – №2(61). – 2013. – С.20–30.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована