РОЛЬ ЛОКАЛІЗАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ І ДЕФОРМАЦІЙ В ПЕРЕХІДНІЙ ЗОНІ «МАТРИЦЯ – НАПОВНЮВАЧ» В КІНЕТИЦІ РУЙНУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ ПІД ЧАС ТЕРТЯ

Мирослав Васильович Кіндрачук, Мирон Васильович Лучка, Володимир Ярославович Лобурак, Ігор Анатолійович Гуменюк

Анотація


Досліджено процеси зношування КЕП на нікелевій основі при терті без мащення залежно від закону зміни механічних властивостей в перехідній зоні, розмірукарбідної фази ТіС та дифузійного хромування, виходячи з уявлень про перетворення енергії пластичної деформації в зоні контакту в енергію дислокацій взоні тертя, що призводить до викришування твердої фази. Методами аналізутеоретичних та експериментальних результатів дослідження в рамках енергетичної моделі утворення частинок зносу в при поверхневих зонах пари тертязроблено оцінку процесу руйнування поверхневих шарів. Встановлено наявністьзалежності розмірів частинок зносу від механічних властивостей матеріалу.


Ключові слова


тертя; частинки зносу;композиційне покриття; перехідна зона;дислокація; структура; зміцнення; кристалічна гратка.

Посилання


Ибатуллин И.Д. Кинетика усталостной повреждаемости и разрушения поверхно-

стных слоев / И.Д. Ибатуллин. – Самара: Самарский гос. тех. ун-т, 2008. – 387 с.

Кіндрачук М.В. Формування зносостійких композиційних електролітичних пок-

риттів, зміцнених наночастинкми карбіду кремнію / М.В. Кіндрачук, М.В. Лучка, А.О.

Корнієнко, Я.П. Замора // Металознавство та обробка металів. – 2005. – № 2. – С. 3 – 8.

Климанов Л.Ф. Разработка и исследование свойств композиционных материалов

для опор скольжения шарошечных долот / Л.Ф. Климанов // – Дис. канд. техн. наук.- .К.

– 1980. – 199 с.

Лучка М.В. Износостойкие диффузионно - легированные композиционные пок-

рытия [М.В. Лучка, М.В. Киндрачук, П.И.Мельник та ін.]. - К.: Техніка, 1993. – 144с.

Васильченко И.П., Тихонович В.И., Ковальский А.В. К исследованию концент-

рации напряжений на шероховатых поверхностях поляризационно-оптическим методом /

И.П Васильченко, В.И. Тихонович, А.В. Ковальский // Докл. АН УССР. Сер. А. – 1977. –

С. 896 – 899.

Киндрачук М.В. Локальный характер напряженно-деформированного состояния

композиционного материалов, нагруженного силами трения / М.В. Киндрачук, Я.В. Ду-

шек, М.В. Лучка // Порошковая металлургия. – 1994. № 9/10. – С. 56 – 61.

Киндрачук М.В. Эволюция структуры и свойств эвтектических покрытий при

трении / М.В. Киндрачук, Ю.Я. Душек, М.В.Лучка и др. // Порошковая металлургия. –

- № 5/6. – С. 104 – 110.

Мельник П.И. Технология диффузионных покрытий / П.И. Мельник // – Киев:

Техника, 1978. – 150 с.

Лучка М.В. Роль строения и свойств переходной зоны «матрица-наполнитель» в

напряженном состоянии композиционных материалов триботехнического назначения /

М.В. Лучка, Ю.Я. Душек, М.В. Киндрачук и др. // Порошковая металлургия. – 1998. –

С.86 – 93.

Gassner E. On the influence of fretting corrosion on the fatigue life of notched

speciment of an Al – Cu – Mg 2 Alloy / E. Gassner // Fatigue Aircraft Stract. Oxford – L – N –

Y – Paris, Pergamon Press, 87 – 95. –1963.

Федоров В.В. Кинетика повреждаемости и разрушения материалов / В.В. Федо-

ров // – 1985. – 175 с.

Крагельский И.В. Основы расчетов на трения и износ / И.В. Крагельский, М.Н.

Добычин, В.С. Комбалов // – М.: Машиностроение, 1977. – 526с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована