МЕТОДИ ТЕПЛОВОГО РОЗРАХУНКУ КОНТАКТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ФРИКЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ (частина І)

Володимир Яркович Малик

Анотація


Розглянуті питання: методи теплотехнічних розрахунків та їх аналіз; особливості конструкцій фрикційних вузлів; основні електротермомеханічні процеси при терті; температури: термічної деструкції полімерних накладок і насичення і стабілізації металевих фрикційних елементів.


Ключові слова


методи теплового розрахунку; пари тертя; гальмівний пристрій; контактно-імпульсна фрикційна взаємодія; пляма контакту; металевий і неметалічний фрикційний елемент; елемент градієнтної теорії.

Посилання


Журавлев Д.Ю. Единое поле взаимодействия металлополимерных пар трения /

Д.Ю. Журавлев // Проблемы трения и изнашивания: научн.-техн. сб. – К.: НАУ, 2013.

Вып. 60 – С. 35−41

Лурье С. Прогноз механических и динамических свойств материалов с микро- и

нано-структурной на основе градиентной теории сред / С. Лурье // Электронный журнал:

Труды ИПРИМ РАН. – М., 2009. – 46с.

Євтушенко О.О. Методи дослідження контактної взаємодії термопружніх тіл за умов

локального тертя з урахуванням фрикційного нагрівання та зношування: дис. … докт. фізикоматематичн. наук 01.02.04 / Євтушенко Олександр Олексійович. – Львів, 2000. 342с.

Крагельский И.В. Трение и износ / И.В. Крагельский. – М.: Машиностроение,

– 480 с.

Джанахмедов А.Х. Темпы нагревания металлополимерных пар трения при импульсном и длительном подводе теплоты в ленточно-колодочном тормозе [А.Х Джанахмедов, А.И. Вольченко, Д.А. Вольченко и др.] Проблемы трения и изнашивания: научн.техн. сб. – К.: НАУ, 2013. Вып. 61. – С. 20-29.

Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимерров / А.А.

Аскадский, Ю.И. Матвеев. – М.: Химия, 1983. – 248с.

Фрикционные узлы / [А.А. Петрик, Н.А. Вольченко, П.Ю. Пургал, Д.А. Вольченко] Монография (научное издание). В 2-х томах. Том 1. Кубанск. государств. технологич.

ун-т (Россия). – Краснодар, 2003. − 220 с.

Градиентные полимерные материалы / [А.А. Аскадский, Л.М. Голенева, К.А. Бычко и

др.] Рос. хим.ж. (Журнал. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2001, т. XLV, №3. – С. 123−129.

Трение, износ и смазка (трибология и триботехника) / Под общ. редакцией А.В.

Чичинадзе. − М.: Машиностроение, 2003. − 575 с.

Ленточно-колодочные тормозные устройства. Монография в 2 т. Т.1

/ [А.А. Петрик, Н.А. Вольченко, Д.А. Вольченко, В.Я. Малык, П.А. Пояков]; под. общ. ред. А.А.

Петрика. – Краснодар: Изд-во Кубанск. государств. технолог. ун-та, 2009.− 276с.

Ленточно-колодочные тормозные устройства. Монография / Н.А. Вольченко,

Д.А. Вольченко, С.И. Криштопа, [и др.]. – Кубанск. государств. технолог. ун-т. – Краснодар, Ивано-Франковск, 2013.− 441с.

Новый подход к тепловой динамике трения фрикционных узлов тормозных устройств (часть 4) / А.И. Вольченко, М.В. Киндрачук, Д.А. Вольченко [и др.] // Проблеми

тертя та зношування: наук.-техн. зб. – К.: НАУ, 2011. Вип. 56. – С. 55−70.

Материалы в триботехнике нестационарных процессов / А.В. Чичинадзе, Р.М.

Матвеевский, Э.Д. Браун и др. – М.: Наука, 1986. – 245с.

Стаття надійшла до редакції 11.12.2013


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована