НОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ БАБІТУ

Мирослав Васильович Кіндрачук, Олег Олександрович Міщук, Едуард Арсентійович Кульгавий, Олександр Леонідович Діденко

Анотація


Досліджено мікроструктуру та властивості поверхневих шарів тертьової поверхні бабітового покриття після граничного режиму тертя. Виявлено особливості будови поверхневих субмікрозерен.

Ключові слова


бабітове покриття; тертя; мікроструктура поверхні; поверхневий шар

Посилання


Матеріалознавство: підруч. / М.В. Кіндрачук, В.Ф. Лабунець, Т.С. Климова, І.Г. Черниш. – Київ: НАУ, 2012. – 492 с.

Кіндрачук М.В. Антифрикційний евтектичний сплав для вкладишів підшипників ковзання газоперекачувальних агрегатів / М.В.Кіндрачук, В.С. Панарін, О.Л. Діденко // Проблеми тертя та зношування. – Київ: НАУ, 2013. – Вип. 59. – С.74−79.

Пат.73713 Україна, МПК (2012.01) С22С38/00. Зносостійкий антифрикційний сплав на основі заліза / Кіндрачук М.В., Кульгавий Е.А., Діденко О.Л. та ін.; заявник і патентовл. НАУ. – №U201201620; заявл. 14.02.2012; опубл. 10.10.2012, Бюл. №19. – 4 с.

Косторнов А.Г. Вплив складу порошкового підшипникового сплаву на основі міді на його службові характеристики / А.Г. Косторнов, О.І. Фушич // Порошковая металлургия. – 2005. – № 3-4. – С. 120−126.

Костецкий Б.И. Поверхностная прочность материалов при трении / Б.И. Костецкий, И.Г. Носовский, А.К. Караулов, Л.И. Бершадский, Н.Б. Костецкая, В.А. Ляшко, М.Ф. Сагач / Под общ. ред. Б.И. Костецкого – Киев: Техніка, 1976. – 292 с.

Кіндрачук М.В. Властивості поверхонь тертя пари бронза-сталь / М.В. Кіндрачук, О.О. Міщук, А.П. Данілов, Ю.Л. Хлевна // Успехи физики металлов. – 2013. – Т. 14, № 1. – С. 85−106.

Кіндрачук М.В. Особливий стан поверхневих шарів контактної зони тертя пари бронза-сталь / М.В. Кіндрачук, О.О. Міщук, Ю.Л. Хлевна, А.П. Данілов // Проблеми трибології. – 2013. – № 4. – С. 72-81.

Анализ поверхности методами Оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопи / Под ред. Д. Бриггса, М. П. Сиха. – Москва: Мир, 1987. – 600 с.

Макаров Е.С. Изоморфизм атомов в кристаллах.– Москва: Атомиздат, 1973.–288с.

Міщук О.О. Проблеми механохімічної активності мікродисперсного гідросилікату в контактній зоні сталевої пари тертя / О.О. Міщук, В.В. Юдіна, М.П. Цаплій // Проблеми тертя та зношування. – 2013. – № 1 (60). – С. 4−20.

Иванов В.Ж. Атлас Оже-спектров химических элементов и их соединений / В.Ж. Иванов, И.А. Брытов, В.В. Кораблев и др. / Деп. № 6359-В86. – Москва: МХТИ, 1986. – 201 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована