ВПЛИВ ТРИБОСИНТЕЗУ НОВИХ СТРУКТУР У ЗОНІ ТЕРТЯ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ САМОЗМАЩУВАЛЬНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МІДІ

Анатолій Григорович Косторнов, Ольга Іванівна Фущич, Тетяна Михайлівна Чевичелова, Олексій Дмитрович Костенко

Анотація


Досліджено синтез вторинних структур на поверхні тертя самозмащувального композиційного матеріалу на основі міді CuSnPMoS2, при роботі у вакуумі 2,10–5 мм. рт. ст. у парі зі сталлю ШХ15 при тисках 2,5 і 5,0 МПа та швидкості ковзання 1 м/с. Показано, що працездатність матеріалу СКАМ у вакуумі обумовлена особливостями його структурної побудови і функціональною адаптацією до умов експлуатації завдяки трибосинтезу на робочих поверхнях вторинних плівок ― шару матеріалу нової структури, відмінного по хімічному і фазовому складу, структурному стані та механічним властивостям від основного вихідного матеріалу.


Ключові слова


самозмащувальний композиційний матеріал; мікрогетерогенна структура; матриця; тверде мастило; фаза; спікання; структурний стан; мікромеханічні властивості

Посилання


Косторнов А. Г. Влияние определяющих параметров процесса сухого трения на формирование структуры зоны трибосинтеза в композициях на медной основе / А. Г . Косторнов, Ю. М. Симеонова, О. И. Фущич, Т. М.Чевычелова, А. Д. Костенко // Порошковая металлургия. – 2006. – № 3/4. – С. 14–21.

Косторнов А. Г. Закономерности трения, износа и целенаправленного синтеза поверхностей трения композиционных самосмазывающихся материалов / А. Г. Косторнов, О. И. Фущич, Т. М.Чевычелова, Ю. М. Симеонова, А. Д. Костенко // Порошковая металлургия. – 2007. –№ 3/4. – С. 11–19.

Косторнов А. Г. Визначальний вплив трибосинтезу нових структур у зоні тертя на експлуатаційні властивості антифрикційних матеріалів / А. Г. Косторнов, Ю. М. Симеонова, О. І. Фущич, Т. М. Чевичелова, О. Д. Костенко // Проблеми тертя та зношування: Наук.техн. збірник. К.: НАУ. – 2007. – Вип. 46. – С. 109–121.

Косторнов А. Г. Связь триботехнических свойств самосмазывающегося композиционного антифрикционного материала на основе меди с упругоплатическими характеристиками зоны трибосинтеза / А. Г. Косторнов, О. И. Фущич, В. Ф. Горбань, Т. М. Чевычелова, А. Д. Костенко // Порошковая металлургия. – 2008. – № 11/12. – С. 63–70.

Косторнов А. Г. Структурные и фазовые превращения в зоне трибосинтеза самосмазывающегося композиционного материала на основе меди / А. Г. Косторнов,

О. И. Фущич, Т. М.Чевычелова, А. Ю. Коваль, А. Д. Костенко // Порошковая металлургия. – 2009. –№ 5/6. – С. 139–146.

Косторнов А. Г. Связь эксплуатационных свойств композиционного материала Cu–Sn–CuWО4–MoS2 с микромеханическими характеристиками поверхности трения / А. Г. Косторнов, О. И. Фущич, В. Ф. Горбань, Т. М.Чевычелова, М. В, Карпець, А. Ю. Коваль // Порошковая металлургия. – 2010. – № 11/12. – С. 38–47.

Патент 90073, Україна. Самозмащувальний композиційний антифрикційний матеріал на основі міді для роботи у вакуумі / А. Г. Косторнов, О. І. Фущич, Т. М. Чевичелова (ІПМ НАН України), Ю. М. Сімеонова, П. С. Гецов (ІКД БАН). – Публ. 25. 03. 2010. – Бюл. № 6.

Горбань В. Ф. Свойства вторичных структур металлов и покрытий /Горбань В. Ф. // Металлофиз. новейшие технологии. - 2007. - Т. 25. - № 11.- С. 1527-1535.

Фирстов С. М. Уравнение индентирования / С. А. Фирстов, В. Ф. Горбань, Э. П. Печковский, Н. А. Мамека // Доповіді академії наук України. - 2007. - № 12 .- С. 100-106.

Косторнов А. Г. Антифрикційні порошкові матеріали на основі міді для високих швидкостей обертання / А. Г. Косторнов, О. І. Фущич, Т. М. Чевичелова, О. Д. Костенко // Проблеми тертя та зношування: Наук.  техн. збірник. К.: НАУ. – 2006. – Вип. 45. – С. 84–96.

Карапетьянц М. Х. Общая и неорганическая химия / М. Х. Карапетьянц.– М.: Химия, 1981. – 632 с.

Крагельский И. В. Трение и знос / И. В. Крагельский. – М.: Машиностроение, 1968. – 480 с.

Костецкий Б. И. Трение, смазка и износ в машинах/ Б. И.Костецкий. – К.: Техніка, 1970. – 396 с.

Федорченко И. М. Композиционные спеченные антифрикционные материалы/. И. М. Федорченко, Л. И Пугина. – К.: Наук. думка, 1980. – 440 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована