ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ПЛАЗМОВОГО ПОКРИТТЯ ЗА РІВНЕМ ЗНОШУВАННЯ

Оксана Володимирівна Маннапова, Олександр Дмитрович Соколов

Анотація


Досліджено структуру, твердість і знососостійкість плазмових покриттів зметалів четвертого ряду четвертого періоду періодичної системи: заліза, нікелю та хрому, напиляних із сумішей відповідних порошків на заміну зносостійких гальванічних хромових покриттів для поршневих кілець форсованих дизелів.За визначенням інтенсивності молекулярно-механічного і абразивного зношування запропоновано оптимальний склад плазмового покриття, яке не поступається гальванічному хрому і вільне від його недоліків.


Ключові слова


зносостійкість; плазмові покриття; мікротвердість; молекулярне зношування; абразивне зношування

Посилання


Соколов О.Д. Оцінка зносостійкості та надійності хромових покриттів для розробки технології їх нанесення на деталі вузла тертя/ О.Д. Соколов // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2003. – №2. – С. 130–135.

Соколов А. Д. Прочностные и эксплуатационные свойства плазменных игальванических хромовых покрытий поршневых колец дизелей / А. Д. Соколов,Н. Н. Новиков // В сб.: Плазмотехнология-93. – Запорожье: Запорожскиймашиностроительный институт. – 1993. – С. 133–137.

Соколов О. Д. Особливості зношування хромових покриттів поршневих кілець утермонапружених двигунах / О. Д. Соколов, О. В. Маннапова // Проблеми тертя та зношування: Наук.-техн. зб. – К.: НАУ. – 2008. – Вип. 49. – Т. 1. – С. 248–257.

Горбань В. Ф. Разработка и опробование особоизносостойких газотермическихпокрытий из малолегированных сплавов хрома в дизелестроении / В. Ф. Горбань,В. М. Капитанский, П. Т. Новиков, Г. А. Протасов и др. // В сб. научн. тр. ИПМ АНУССР: Конструкционные сплавы хрома. Технология. – Киев. – Наукова думка. – 1988. –С. 102–106.

Погодаев Л. И. Повышение надежности трибосопряжений / Л. И. Погодаев,В. Н. Кузьмин, П. П. Дудко // С-Пб.: Академия транспорта РФ. – 2001. – 304 с.

Kostetsky B. The Structural-Energetic Concept in the Theory of Friction and Wear(Sinergism and Selforganization) // "Wear". – 1992. – v. 159. – № 1. – Р. 1–15.

Маннапова О. В. Вплив структури і твердості на зношування покриттів. /О. В. Маннапова, О. Д. Соколов // Проблеми тертя та зношування: Наук.-техн. зб. – К.:НАУ. – 2011. – Вип. 56. – С. 182–189.

Борисов Ю. С. Газотермические покрытия из порошковых материалов /Ю. С. Борисов, Ю. А. Харламов, С. Л. Сидоренко, Е. Н. Ардатовская // Справочник. – К.:Наукова думка. – 1987. – 544 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована