КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ ТРІАД «45ХН2МФА - LUKOIL-SUPER - АО20-1», «12Х2Н4 - LUKOIL-SUPER - АО20-1» В УМОВАХ СТУПІНЧАСТОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Вадим Иванович Кубич

Анотація


Проведені триботехнічні випробування матеріалів тріад «45ХН2МФА – LUKOIL-SUPER– АО20-1», «12Х2Н4 – LUKOIL–SUPER – АО20-1, які дозволили за встановленими закономірностями зміни коефіцієнта тертя в умовах ступінчастого навантаження виявитинеоднозначний характер формування змащувальних шарів, прояву їх властивостей приграничному терті, а також види руйнування поверхонь, які контактують, що обумовленовпливом хімічного складу конструкційних легованих сталей на адсорбційно-когезійніпроцеси в зоні тертя


Ключові слова


коефіцієнт тертя; трибоз’єднання; знос; ролик; колодка; температура;навантаження.

Посилання


Костецкий Б.И. Надежность и долговечность машин / Б.И. Костецкий, И.Г. Носовский, Л.И. Бершадский, А.К. Караулов // − К.: Техніка, 1975. − 408 с.

Смазочные материалы: Антифрикционные и противоизносные свойства. Методыиспытаний: Справочник / Р.М. Матвеевский, В.Л. Лашхи, И.А. Буяновский и др.− М.:Машиностроение, 1989. − 224 с.

Синельников А.Ф. Автомобильные масла. Краткий справочник. / А.Ф. Синельников, В.И. Балабанов// − М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2005. – 175 с.

Сагин С.В. Влияние анизотропных жидкостей на работу узлов трения судовых дизелей / С.В. Сагин, Ю.В. Заболотный // Проблеми теніки. − 2012. −№4. − С.68−81.

Трофімов І.Л. Моделювання впливу електричного поля на протизносні властивості мастильних матеріалів / І.Л. Трофімов // Проблеми тертя та зношування: Наук.-техн.зб. – К.: НАУ. – 2013. – Вип. 59. – С. 89–92.

Мельник В.Б. Метод оцінки складових змащувального шару в локальному контакті зубчатіх передач / В.Б. Мельник / Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб. – К.:НАУ. – 2012. – Вип. 58 – С. 165–168.

Савчук А.М. Кінетика зміни характеристик мастильного матеріалу в умовах недостатнього мащення /А.М. Савчук// Проблеми трибології. − 2012. − №4. − С.127−129.

Гедзюк Т.В. Аналіз процесів самоорганізації в умовах граничного тертя / Г.В. Гедзюк// Проблеми трибології. −2011. − №4. − С.72−75.

Стельмах А.У. Адгезионно-деформационные и динамические процессы в граничних слоях. Сообщение 1. Закономерности процесса изнашивания при трении в условияхграничной смазки /А.У. Стельмах// Проблеми трибології. − 2012. − №1. −С.106−111.

Ахматов А.С. Молекулярная фізика граничного трения /А.С.Ахматов. − М.: Физматгиз, 1963. − 472 с.

Кубіч В.І. Про вплив вмісту компонентів галієво-індієвого середовища на триботехнічні характеристики трибоз’єднання / В.І. Кубіч, Л.Й. Івщенко // Проблеми тертя тазношування: Наук.-техн. зб. – К.: НАУ. – 2009. – Вип. 52 – С. 92–101.

Кубич В.И. Износостойкость деталей трибосопряжения «шейка-вкладыш» смедьсодержащими покрытиями / В.И. Кубич, Л.И. Ивщенко // Проблемы трибологии. −2011. − №2. − С.103−110.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована