ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЗНОСОСТІЙКИХ СТАЛЕЙ ДЛЯ РІЗАЛЬНИХ ВУЗЛІВ ШНЕКОВИХ М’ЯСОПОДРІБНЮВАЛЬНИХ МАШИН (ВОВЧКІВ)

Владислав Юрійович Сухенко

Анотація


Доведена доцільність застосування швидкоріжучих середньохромистих і високохромистих сталей для виготовлення м’ясоподрібнювальних інструментів заумови їх загострення кругами з ельбору


Ключові слова


м’ясо; подрібнення; сталь; заточка; зносостійкість

Посилання


Чижикова Т. В. Перспективы повышения эксплуатационной надёжности режущихинструментов в мясной промышленности [Текст] / Т. В. Чижикова – М.:–1987. – 180 с.

Кузьмин В. В. Совершенствование процесса резания мясного сырья на основе математического моделирования формы режущих инструментов [Текст] / Дис…канд. техн.наук: 05.

12 С-Петербург, 2008. – 129 с.

Сухенко В. Ю. Обґрунтування основ забезпечення зносостійкості м’ясорізальнихінструментів [Текст] / В.Ю. Сухенко // Проблеми тертя та зношування: наук. техн. зб. –К.: НАУ, 2012. – Вип. 57. – С. 76-92.

Сухенко В. Ю. Прогнозування впливу терміну автолізу м’яса на процеси руйнування деталей подрібнювальних машин [Текст] / В.Ю. Сухенко // Проблеми тертя та зношування: наук. техн. зб. – К.: НАУ, 2013. – Вип. 59. – С. 55–645. Пелеев А. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности [Текст] / А.И. Пелеев. – М.: Пищевая промышленность, 1971. – 537 с.

Клименко М. Н. Развитие теории процесса резания мяса и совершенствование машин для измельчения сырья в производстве колбасных изделий: Автореф. дис…докт.техн. наук [Текст] / М.Н. Клименко. – М.: МИПБТ, 1990. – 49 с.

Некоз С. О. Підвищення ефективності роботи і довговічності різального комплектум’ясорізальних вовчків: дис…канд. техн. наук [Текст] / С.О. Некоз – К.: УДУХТ, 2001. – 165 с.

Стечишин М. С. Підвищення зносостійкості ріжучого леза кутера [Текст] /М.С.Стечишин, М.В. Лук’янюк // Проблеми трибології. – 2005. – № 5. – С. 121–123.

Григорьянц А. Г. Основы лазерной обработки материалов [Текст] / А.Г. Григорьянц. –М.: Машиностроение, 1989. –304 с.

Казаков Н. Ф. Технология пищевого машиностроения [Текст] / Н.Ф. Казаков,Г.А. Мартынов. – М.: Машиностроение, 1982. – 296 с.

Некоз О. І. Розробка методів проектування кутерів з підвищеною ефективністюроботи [Текст] / О.І. Некоз, В.І. Осипенко, О.В. Батраченко // Обладнання та технологіїхарчових виробництв. –Зб. наук. праць. – Донецьк, ДонНУЕТ ім. М. ТуганБарановського. – 2010. – № 1. – С. 28–37.

Горлач Р. В. Оптимизация состава и технологии производства сталей мясоизмельчительных комплексов [Текст] : Автореф. дис…докт. техн. наук: 05.02.01 / Р. В. Горлач. – СПб., 2003. –16 с.

Голубець В. М. Захисні властивості і зносостійкість вакуумних іонно-плазмовихпокриттів [Текст] / В.М. Голубець, О.Б. Гасій, Я.В. Щуйко – Львів: Логос, 2008. – 104 с.

Сухенко Ю. Г. Исследование процесса резания тонколистових оберточных материалов в заверточных автоматах: Автореф. дис. …канд. техн. наук.[Текст] / Ю.Г. Сухенко. – К.: КТІХП, 1981. – 24 с.

Абрамов Ю. А. Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т. / ред. ДальскийА. М. – 5-е изд., перераб. и доп., Т.2 – М. : Машиностроение, 2001. – 496 с.

Сухенко Ю. Г. Забезпечення довговічності м’ясорізальних вовчків переробнихпідприємств [Текст] / Ю.Г. Сухенко, В.Ю. Сухенко, В.В. Доценко // Науковий вісникНУБіП України – К.: НУБіП України. 2010. – Вип. 144, ч.2. – С.150–160.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована