ВПЛИВ ЗЕРНИСТОСТІ АБРАЗИВУ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ДИСКРЕТНИХ ПОВЕРХОНЬ

В.Є. Марчук

Анотація


Експериментально досліджено триботехнічні властивості дискретних поверхонь в умовах абразивного зношування. Встановлено, що зі збільшення розміру абразивних часток зносостійкість дискретних поверхонь збільшується. Виявлено природу руйнування дискретних поверхонь в умовах абразивного зношування.

Посилання


Hawk J. A., Wilson R. D., Danks D. R., Catrpillar M. T. Abrasive wear failures // ASM Handbook. Materials Park, OH, ASM International. – 2002 (11). – Р. 906–921.

Bhushan B. Introduction to tribology. – New York: John Whiley & Sons., 2002. – 732 p.

Баходур С. Экономическое значение износа материалов в современном обществе //Проблемы трения и смазки. – 1978. – №2. – С. 1–4.

Шейнман Е.Л. Абразивных износ. Обзор американской печати // Трение и износ. – 2005. – Т. 26. – №1. – С. 100–111.

Хрущев М.М., Бабичев М.А. Абразивное изнашивание. – М.: Издво «Наука», 1970. – 252 с.

Виноградов В.Н., Сорокин Г.М., Колокольников М.Г. Абразивное изнашивание. – М.: Машиностроение, 1990. – 224 с.

Венцель С.В. Применение смазочных масел в двигателях внутреннего згорания. – М.: Химия, 1979. – 237 с.

Икрамов У.А. Расчетные методы оценки абразивного износа. – М.: Машиностроение, 1987. – 288 с.

Opalka S. M., Hector L. G., Schmid S. R., Reich R. A., Epp J. M. Boundary additive effect on abrasive wear during single asprity plowing of 3004 aluminum alloy // J. of Tribology. — 1999 (121). – Р. 384–393.

De Pellegrin D. V., Stachowiak G. V. Sharpness of abrasive particles and surfaces // Wear. –2004 (256). – №6. – Р. 614–622.

Гаркунов Д.Н. Триботехника. – М.: Машиностроение, 1989. – 328 с.

Пат. Україна, F01L 1/20, F01L 1/46. Пристрій для утворення на плоскій поверхні тертя рельєфу заглибин, що утримують мастильні матеріали / Марчук В. Є., Шульга І. Ф., Шульга О. І., Плюснін О. Є. (Україна); НАОУ. – № 13762; Заявл. 24.10.2005; Опубл. 17.04.2006. Бюл. №4.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована