ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ЗАХИСНИХ СТРУКТУР ТРИБОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

О. В. Радько

Анотація


Наведено результати оптимізації за триботехнічними критеріями технологічного процесу імпульсного газотермоциклічного іонного азотування деталей машин та механізмів на прикладі сталі 38Х2МЮА. Запропонована математична модель дозволяє обирати оптимальні значення технологічних параметрів залежно від умов експлуатації зміцнених деталей.

Ключові слова


оптимізація, триботехнічні критерії, іонне азотування, інтенсивність зношування.

Посилання


Пастух И.М. Модификация металлов с применением азотирования в тлеющем розряде: состояние и перспективы // Проблеми трибології– 2004. – № 3. – С. 42– 55.

Пат. 10014 Україна, МПК 7 С23С 8/06. Спосіб поверхневого зміцнення сталевих деталей іонно-плазмовим азотуванням у пульсуючому тліючому розряді: Ляшенко Б.А., Рутковський А.В.,Мірненко В.І, Радько О.В.; заявник та патентовласник Національна академія оборони України. –№ 19782; Заявл. 19.09.06; Опубл. 15.12.06, Бюл. №12 – 5 с.

Кедрин А.П., Лабунец В.Ф. Перспективные направления в области поверхностного упрочнения и восстановления деталей авиационной техники// Наукоёмкие технологии. – 2002. – № 5. – С. 14–18.

Мельников О.В., Гаврелюк А.О., Галабурда О.А. Ионно-плазменное азотирование деталей АТ,изготовленных из сталей и сплавов,в полом катоде // Соверш. технол. процессов ремонта авиац. техн. / Моск.Гос. Техн. Ун-т гражданской авиации. – М.: Транспорт, 1997. – С. 39–51.

Бень В.П. Несущая способность материала и конструктивных элементов с покрытиями в экстремальных условиях эксплуатации: Авто-реф. дис. канд. техн. наук: 05.07.04/ВАТ УНДИАТ. –К., 2004. – 20 с.

Бродский В.Э. Многофакторные регулярные планы. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 218 с.

Радченко С.Г. Математичне моделювання та оптимізація технологічних систем: Навчальний посібник. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2001. – 88 с.

Лапач С.Н., Пасечник М.Ф., Чубенко А.В. Статистические методы в фармакологии и маркетинго фармацевтического рынка. – К.: ЗАТ«Укрспецмонтажпроект», 1999. – 312 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована