ВЕЛИЧИНА ПОРЯДКУ КІНЕТИЧНОЇ РЕАКЦІЇ ВИЗНАЧЕНА НА ОСНОВІ ДОКТРИНИ УМОВНОЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ ДЛЯ ЕНТРОПІЇ БАГАТООПЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ

Андрій Вікторович Гончаренко

Анотація


У наведеній роботі здійснено спробу запропонувати певні моделі, що підходять, процесів тертя та зношування, котрі могли би відбуватися в конструктивних елементах технічних виробів, які беруться до розгляду. Міра невизначеності у даному розгляді це є ентропія спеціальних гібридно-опційних функцій ефективності. Ентропія такого виду походить від принципу Джейнса, будучи адаптованою до принципу максимуму суб’єктивної ентропії, із імплементаційними можливостями до авіаційних галузей застосування, як це походить зі списку наведених посилань. Стаття розглядає теоретично можливість застосування доктрини умовної оптимізації ентропії багатоопційних гібридних функцій з метою відкриття обґрунтованої причини існування спеціальних гібридно-опційних функцій ефективності, а також причин оптимальності формули, що наводиться. Така формула, що вжита у якості моделі порядку кінетичної реакції як функції, або так звана залежність порядку трибологічного процесу як функції, отримується з урахуванням ступеня невизначеності певного типу гібридно-опційних функцій ефективності. За допомогою даного варіаційного принципу було показано оптимальність такого виду формули. Еволюція запропонованого у цій статті підходу, який є розвитком від суб’єктивного аналізу до оптимізаційної доктрини гібридних багатоопційних функцій, передбачає використання вказаних гібридних багатоопційних функцій, у якості об’єктивно існуючої характеристики певного явища, замість описаних суб’єктивно переважних, людиною, функцій, оскільки ніхто не обирає об’єктивно існуючої реальності. Даний підхід має значущість правдоподібного пояснення для таких явищ, обумовлених багатоопційністю.


Ключові слова


трибологія; тертя; зношування; оптимізація; ентропійна доктрина; багатоопційність; гібридна опційна функція; кінетична реакція; трибологічна реакція

Посилання


Kindrachuk, M.V., Dushek, Yu.Ya., Luchka, M.V., Gladchenko, A.N. Evolution of the structure and properties of eutectic coatings during friction (1995) Poroshkovaya Metallurgiya, (5-6), pp. 104-110.

Kindrachuk M. Improvement of the quality of TiC-Co system plasma coating by laser treatment / M.Kindrachuk, A. Kryzhanovskyi, A. Shevchenko // "Aviation" – 2016, Volume 20 (4); pp. 155-159.

Duriagina, Z.Comparative Estimation of the Structure and Electrical Properties of Functional Layers Based on PbO–ZnO–B2O3 Glass–Ceramic Sealant / Z. Duriagina, T. Kovbasyuk, M. Zagula-Yavorska, S. Bespalov, M. Drajewicz, K.Dychton, M. Kindrachuk //Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2017. – № 55(9). – pp. 580-584.

Bogdanovych A.I. Estimation of kinetic characteristics and modification activation energy “ШХ15” in aviation fuel “ТС-1“. – Proceedings the fifth world congress “Aviation in the XXI-st century”, September 25-27, 2012, vol.1, Kyiv, Ukraine, pp. 1.1.1.-1.1.4.

Kasianov V. Subjective Entropy of Preferences, Subjective Analysis: Monograph / V. Kasianov. – Warsaw, Poland: Institute of Aviation Scientific Publications, 2013. – 644 p.

Jaynes E. T. On the rationale of maximum-entropy methods / E. T. Jaynes // Proceed-ings of the IEEE. – 1982. – Vol. 70. – pp. 939–952.

Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty // Scientific Bulletin of KSMA. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions // Proceedings of NAU. 2017. – № 2. – pp. 51-56.

Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas iso-thermal processes // Electronics and Control Systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology // Problems of Friction and Wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83.

Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random opera-tional process // Internal Combustion Engines. – 2012. – №2. – pp. 117-125.

Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119.

Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis // Proceedings of NAU. – 2013. № 4(57). – pp. 56-62.

Goncharenko A. V. Aeronautical and Aerospace Material and Structural Damages to Failures: Theoretical Concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace En-gineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages; 2018. – pp. 1-7.

Goncharenko A. V. Multi-Optional Hybrid Effectiveness Functions Optimality Doc-trine for Maintenance Purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February 20-24, 2018. – Lviv-Slavske, Ukraine, 2018. – pp. 771-775.

Goncharenko A. V. Symmetrical solution for a reliability problem within the multi-optional uncertainty degree evaluation doctrine / A. V. Goncharenko // Матеріали XIV між-народної науково-технічної конференції “АВІА-2019”. (23-25 квітня 2019 р., Київ). – К.: НАУ, 2019. – pp. 17.1-17.5.

Goncharenko A. V. Optimal optional-hybrid functions distribution for a reliability problem within the “multi-optionality” uncertainty degree evaluation doctrine / A. V. Goncharenko // Матеріали XIV міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2019”. (23-25 квітня 2019 р., Київ). – К.: НАУ, 2019. – pp. 17.6-17.10.

Goncharenko A. V. Applicability of the multi-optional uncertainty conditional opti-mality doctrine to the neuron firing model / A. V. Goncharenko // Матеріали XIV міжнарод-ної науково-технічної конференції “АВІА-2019”. (23-25 квітня 2019 р., Київ). – К.: НАУ, 2019. – pp. 17.11-17.15.

Goncharenko A. V. Example applications of the algebra of logics to the decision mak-ing problems of the aircraft airworthiness support technologies (aviation legislation and opera-tional documentation concern) / A. V. Goncharenko // Матеріали XIV міжнародної науко-во-технічної конференції “АВІА-2019”. (23-25 квітня 2019 р., Київ). – К.: НАУ, 2019. – pp. 17.16-17.20.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована